DEUK
contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

Single Blog Title

Wall Street betyder mindre for USA’s vækst

///
Comment0
/
Categories
0
(0)

Teaser: En tilbagegang i den amerikanske økonomi vil ramme USA’s aktiemarkeder, men et udsalg på Wall Street vil næppe skade den amerikansk BNP-vækst – det er endnu et tegn på ændrede makroøkonomiske dynamikker.

Det er velkendt, at BNP-væksten i USA siden den globale finanskrise har ligget i den pæne ende. En del af forklaringen finder man blandt de private husholdninger, hvor de økonomiske forhold efterhånden ser meget tilforladelige ud, for nogle husholdninger i det mindste. Lige før finanskrisen udgjorde de amerikanske husholdningers gæld 98,6 pct. af BNP, men som grafik et viser er denne andel nu faldet til 75 pct. Det er ganske betragteligt, og bl.a. derfor har det amerikanske boligmarked været i en stabil gænge i årevis. Men der er dog også en årsag til, at trods den faldende gældsandel, så strømmer det f.eks. ikke ind på boligmarkedet med nye købere i overflod.

Et stigende antal arbejdstagere i USA er beskæftiget i lavtlønsjobs og desuden har flere mennesker brug for et eller to ekstra jobs for at tjene til livets ophold. Fra et makroøkonomisk perspektiv, og især fra de store virksomheders synspunkt, kan denne ekstreme fleksibilitet, som et stigende antal amerikanere udviser, muligvis lyde godt. Endvidere øges den fleksible arbejdsstyrke med et stigende antal selvstændige konsulenter og freelancere, hvilket igen hjælper de store virksomheder på Wall Street med at optimere fleksibiliteten, og potentielt deres rentabilitet.

Som grafik to viser så var der 53 mio. mennesker der i 2014 havde et freelance job i USA, i år anslås det at være steget til 57 mio. mennesker og nogle forudser, at tallet er oppe på 90 mio. mennesker i 2028. Det er ikke udelukkende fordi at freelancere i USA ikke kan få et fast job, at de bliver freelancere. Tværtimod passer denne arbejdsform for et voksende antal mennesker, og andre vælger denne levevej fordi de umiddelbart kan tjene mere som freelancer end ved at udføre samme arbejde som fastansat.

Men stigningen i grafik 2 indeholder også sandheden om selvstændige konsulenter og freelancere, der arbejder så mange timer som det er nødvendigt for at tjene til livets ophold. Denne mængde lavtlønnede freelancere på arbejdsmarkedet vokser, og gør det sammen med andelen af arbejdstagere der er fastansat i lavtlønsjob.

Sådanne strukturændringer i arbejdsmarkedet er blot nogle af grundene til, at det er vanskeligere for centralbanker og økonomer at benytte de nuværende økonomiske modeller til at forudsige den fremtidige økonomiske udvikling. Arbejdsmarkedet opfører sig ganske enkelt anderledes end tidligere, men jeg mener, at der findes en endnu større konsekvens af denne udvikling.

Den stigende andel af private husholdninger i USA, som baseres på lavtlønsindtægter, kan formentlig stadig klare de løbende udgifter ved, at hver voksenperson i husholdningen har omkring ét job i tider med normale makroøkonomiske forhold. Men i hårdere økonomiske perioder bliver de samme mennesker nødt til at arbejde længere hver uge, dvs. have to eller tre jobs. Denne voksende andel af husholdninger i USA som lever under disse økonomiske forhold repræsenterer en af ​​de langsigtede strukturelle forskydninger blandt de amerikanske forbrugere, hvilket er et andet udsagn for, at middelklassejobs- og lønninger i årevis er svundet ind.

Grundlæggende er dette en langfristet udvikling, men det har nu også en betydning for de løbende investeringer ud over de strategiske beslutninger. Det, jeg argumenterer for, er, at et voksende antal husstande i USA blot overlever rent økonomisk, næsten uanset hvor BNP-vækstraten bevæger sig hen, og det betyder, at en voksende del af den private amerikanske økonomi bliver til det, jeg vil betegne som en ”overlevelsesøkonomi”. Denne stigende gruppe af forbrugere der lever med en overlevelsesøkonomi vurderer jeg vil forbruge det samme hele tiden målt i absolutte tal, hvor variablen er, hvor mange timer det er nødvendigt at arbejde om ugen for at fortsætte med at leve på overlevelsesniveauet.

Dette har indflydelse på løninflationen og inflationen generelt, men det bliver også lettere at forudsige resultaterne blandt de virksomheder, der især har deres største salg til husholdninger i lavindkomstsegmentet. Dermed bliver investeringer i disse virksomheder særligt attraktive i perioder med høj volatilitet i aktiemarkedet, eller når man som investor søger defensive aktier.

Som nævnt, kan det ekstremt fleksible arbejdsmarked måske lyde som en fordel for amerikanske virksomheder, men jeg vurderer faktisk den voksende overlevelsesøkonomi som en langsigtet trussel mod den amerikanske økonomi. En stærk økonomi skal være smidig og fleksibel, men jeg argumenterer, at hvis “overlevelsesøkonomien” spreder sig yderligere, vil en voksende del af den forbrugerdrevne amerikanske økonomi blive statisk. Én af de synlige effekter er, at husholdningerne med middelklasseindkomsterne i stigende grad mangler, nemlig dem, der bruger de ekstra penge, når økonomien er i opgang.

Omvendt forventer jeg, at den voksende overlevelsesøkonomi vil have en vigtig, og dybest set positiv, effekt på den amerikanske økonomis robusthed. Siden årtier har middelklassens husholdninger lagt penge til side og denne opsparing er typisk blevet investeret i aktier. Af samme grund har den amerikanske middelklasse mærket en formuenedgang når Wall Street er faldet for meget. I sådan en situation er en naturlig reaktion blandt alle husholdninger overalt i verden at reducere forbruget dvs., at et negativt aktiemarked gennem de sidste årtier har udmundet sig i et lavere privatforbrug.                       

Den voksende overlevelsesøkonomi betyder, at færre og færre amerikanske husstande sparer penge op overhovedet, og bestemt ikke nok til at investere i aktier. Konsekvensen er, at færre husstande vil føle en formuenedgang hvis Dow Jones falder med for eksempel 20 pct. og overlevelseshusholdningerne vil simpelthen fortsætte med at forbruge det samme.

Næsten helt ironisk, forventer jeg, at denne voksende andel af overlevelseshusholdninger i USA bliver en stabiliserende faktor for det amerikanske privatforbrug. Det er en af ​​grundene til, at jeg gennem et par år har argumenteret for, at en økonomisk recession i USA er meget usandsynlig. Endvidere er det et andet argument for, at Wall Street ikke falder markant i den nærmeste fremtid – reddet af det stigende antal overlevelsesøkonomier i USA.

Klik her for modtage vores “Økonomisk Spotlight” og læs vores vurderinger af finansmarkedet ligesom tusinder af andre gør rundt om i verden.

How helpful was this article?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply