UK
contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

Rådgiving af Lundgreen’s Capital – China

Lundgreen’s China Fund rådgives af Lundgreen’s Capital i samarbejde med Skybound Capital i Hong Kong.

Som udgangspunkt indeholder porteføljen 60 pct. aktier og 40 pct. obligationer som over tid over- og undervægtes afhængig af vores vurdering af aktiemarkedet kontra obligationsmarkedet. Da det er en investeringsforening som alle kan investere i, så skal investeringsforeningen have én aktivklasse der er den primære, hvilket i dette tilfælde er aktier. Derfor skal mindst 51 pct. af midlerne være placeret i aktier, men  det kan være op til 100 pct. Andelen af obligationer kan maksimalt udgøre 49 pct. af porteføljen.

Peter Lundgreen fra Lundgreen’s Capital har gennem 15 år opbygget et meget stærkt netværk i Kina og siden 2010 har Lundgreen’s Capital haft sin egen lille analyseenhed i Hong Kong. Lundgreen’s Capital får fra mange steder i verden ros for at forudse udviklinger og trends i Kina på et meget tideligt tidspunkt, hvilket bygger på den mangeårige indsigt i Kina som firmaet besidder. Denne indsigt danner derfor grundlaget for de overordnede beslutninger om hvilke områder og sektorer i Kina der vurderes til at være særligt interessante – det beskriver vi som en ”top down” tilgang til aktieudvælgelsen.

Den overordnede vurdering understøttes af et meget disciplineret arbejde med en ”conviction model”, hvor vi vurderer en række faktorer om Kina set i forhold til, hvordan vi mener finansmarkedet vurderer de samme faktorer. Dette arbejde bruges grundlæggende i udvælgelsen af kinesiske value aktier, hvor alle vurderinger dog afstemmes med opfattelsen hos Skybound Capital. Samme metodik anvendes udvælgelsen af vækstaktier, hvor Skybound Capital dog leverer en større andel af investeringsforslagene.

Porteføljen af obligationer vil bestå af erhvervsobligationer, både investment grade og high-yield. Når infrastrukturen i det indenlandske finansmarked udvikles yderligere har Lundgreen’s China Fund mulighed for at investere i kinesiske statsobligationer og op til maksimalt 10 pct. af porteføljen i ”Asset Back Securities”, som vi forventer bliver et meget stort marked i Kina.

Lundgreen’s China Fund planlægger at etablere et Advisory Board, Lundgreen’s Capital og Skybound Capital sammen med eksterne medlemmer. Her bliver porteføljens strategiske sammensætning gennemgået  men medlemmerne gennemfører også øvrige relevante diskussioner om udviklinger som vil påvirke porteføljen.