UK
contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

Virksomheder

Tekst til Virksomheder

Store virksomheder og mellemstore familieejede virksomheder er typisk de virksomheder som vi rådgiver.

Store virksomheder bruger os inden for 3 områder. Selv virksomheder der har adgang til verdens største banker betaler os for løbende præsentationer med vores forventninger til det finansielle marked. Årsagen er, at vi laver en skræddersyet præsentation som tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds vigtigste finansielle markedsrisici. Dette inkluderer alle de store økonomier, deres valuta, rente- og aktiemarkeder. Samtalerne er ofte livlige og kan tjene som en forberedelse af interne præsentationer eller strategiske overvejelser.

Selv store finansafdelinger har ikke nødvendigvis kapaciteten til at gå helt i dybden med en specifik, og formentlig betydende, finansiel risiko. Vi har ekspertisen til at kunne lave modeller der beskriver mulige risiko scenarier og samtidig årtiers erfaring fra finansmarkedet. Dette giver den nødvendige ballast til at bidrage med værdifulde risikobetragtninger set fra flere vinkler.

Kina er for mange store virksomheder en integreret del af operationen. Derfor har vi valgt at have den nødvendige indsigt lokalt i Kina til at kunne være den stærke og interessante sparringspartner omkring udviklingen i Kina, også hos virksomhedens finansafdeling i Europa. Kina er hos Lundgreen’s Capital derfor også en integreret del af operationen.

Mellemstore virksomheder kan med fordel bruge Lundgreen’s Capital i vurderingen af en eller få store betydende finansielle markedsrisici. Dette inkludere løsningsforslag til hvordan virksomheden kan håndtere dem, eller vi giver en ”second opinion” til forslag fra banker. Det er oplagt at bruge Lundgreen’s Capital på direktions eller bestyrelsesniveau når strategiske finansielle markedsrisici skal gennemarbejdes. Vi arbejder her ud fra virksomhedens individuelle risici, derfor bliver arbejdet meget fokuseret og udbytterigt.

Kapitalfremskaffelse er et stående tema hos mange mellemstore virksomheder. Vi har flere gange arbejdet med opgaver inden for dette inkl. opbygning og / eller gennemgang af forretningsplaner. Vores mangeårige erfaring fra den finansielle sektor bidrager til den nødvendige forståelse af beslutnings- og arbejdsprocesser hos bankerne.