UK
contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

Værdier

Lundgreen’s Capital bliver udelukkende honoreret af kunderne og derfor er den enkelte kundens interesse altid i fokus. Selv om alle medarbejdere virkelig er udvalgt nøje efter en række kvalitetskrav, og derfor er et stort aktiv for virksomheden, så er det største aktiv for vores firma ganske enkelt kunderne. Det vil vi gerne vi vise gennem det arbejde som vi udfører og de tre kerneværdier som Lundgreen’s Capital bygger på.

 

Tillid

I det globaliserede finansmarked er behovet for den personlige og individuelle rådgivning ikke blevet mindre. Kunderne har tillid til Lundgreen’s Capital, men det er os velvidende, at tillid er noget man gør sig fortjent til – hele tiden.
Indsigt

Indsigt er for os at have viden om kunderne og forståelse for deres særlige situation, indsigt i de globale finansielle markeder og en stærk viden om finansielle produkter. Dette får vi ved at bruge tid sammen med kunden. Markedsindsigten er del af vores dagligdag men også fordi de finansielle markeder er vores passion. De mange års arbejde i de finansielle markeder, interesse for samme og en løbende uddannelse har resulteret i en dyb produktindsigt hos Lundgreen’s Capital.
Engagement

Lysten til at beskæftige sig med kunder, finansielle risici og finansmarkederne er grundlæggende hos Lundgreen’s Capital – det er simpelthen det der gør at vi næsten ikke kan vente til at solen står op hver morgen.