UK
contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

Formuende individuelle kunder

Tekst til Formuende Kunder

De formuende personer der vælger Lundgreen’s Capital som sparringpartner søger kvalitet og løsninger frem for et produktsalg. Vi har en professionel indstilling til investeringsmuligheder og risici, hvilket er vigtigt i forbindelse med en porteføljes allokering. Vi har kunder i ind- og udland, derfor får man som kunde hos Lundgreen’s Capital adgang til en bred informationsbase. Erfaring er en væsentlig faktor når man skal rådgive om formuer, kombineret med faglig indsigt er det basis for den kvalitetsrådgivning som vi yder.

Succeskriteriet for vores samarbejde med en formuende kunde er ganske enkelt – de bedste løsninger for kunden. Det er derfor meget vigtigt for os at have et nøjagtigt billede af den individuelle situation og risikoappetit, lige præcis her mærker man som kunde en stor forskel i forhold til en rådgivning fra en bank. Et pengeinstitut har et andet succeskriterium end vi har, banken søger et produktsalg som sikre banken en indtjening fremover, det er en afgørende forskel.

Vi honoreres udelukkende for de rådgivningsopgaver vi udfører for kunderne og har ikke nogen andre indtægter fra formidlinger eller lignende – derfor arbejder vi 100 pct. i kundernes interesse. Vi har aftaler med forskellige aktører i finansmarkedet, alle de prisfordele som vi forhandler os frem til bliver givet videre til vores kunder.

Vi har reageret på ændrede strømninger blandt formuende mennesker. Livsstil har en større betydning, hvor interessen for formuepleje kan være mindre men vi arbejder ud fra de ønsker til livsstilen som vores kunder har. Specielle ønsker som f.eks. etik spiller en meget større rolle end tidligere. Vi accepterer dette fuldstændigt, men er samtidig den reelle samarbejdspartner der giver et realistisk bud på hvad der muligt for at kunne indbygge individuelle holdninger i investeringer.

Den rigtige pris for en formuepleje har, med ret, fået stor bevågenhed. Reducering af omkostninger er en helt naturlig del af vores service til formuende kunder. Derfor laver vi løbende opfølgninger på omkostningsstrukturen inkl. omkostningerne til os.

 

Vi yder ikke skatterådgivning, men vi henviser gerne til meget kompetente personer inden for dette område.

 

Ejerledere

vi er vant til at rådgive store virksomheder og kommuner om passiver, derfor finder ejerledere en udpræget fordel ved at bruge rådgivningen fra Lundgreen’s Capital. Vi er sparringsparter for den operationelle virksomhed, hvor vi kan deltage i møderne med banken eller vurdere forslag fra bankerne. Samtidig er vi rådgiveren omkring formuen der typisk findes i holdingselskabet over det operative selskab.

 

Succesfulde entreprenører /  Unge rige

Vores egen virksomhed er ung og vi mærker, at vi forstår succesfulde entreprenørers indstilling og ønsker til livet, dette kræver et bestemt samarbejde om den voksende formues videre forløb.

Verden er blevet hurtigere på mange måder, det samme gælder pludselig rigdom. Formuer kan i dag skabes hurtigt gennem produkter der umiddelbart kan sælges globalt, eller sportsstjerner der har et godt årti etc. Det er typisk formuer som skabes når personer er unge, hvor interesseren kan være en anden end formuepleje for et langt liv venter forude. Det kræver en rådgiver som man kan have tillid til – Lundgreen’s Capital.