UK
contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

Organisationer og fonde

Tekst til Organisationer og Fonde

Organisationer og fonde har en række fordele ved at benytte os. Vi rådgiver helt uafhængigt, sælger ingen finansielle produkter og arbejder udelukkende i kundens interesse.

Lundgreen’s Capital kan bruges som den faste rådgiver der kommer med investeringsforslag eller vi kan vurdere forslag fra banker og / eller kapitalforvaltere. I disse tilfælde giver vi konkrete råd til hvilke dispositioner man bør foretage ud fra den risikoappetit der er defineret.

Vi kan assistere med at spare penge på kapitalplejen, enten gennem direkte prisnedsættelser, ændring i kapitalforvaltningen eller en anderledes sammensætning af porteføljen.

Den mangeårige internationale erfaring fra finansmarkederne som der findes hos Lundgreen’s Capital giver den vægt og dybde som bør være til stede ved administration af former.