DEUK
contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

Trends og afkast efter Covid-19 krisen

Trends og afkast efter Covid-19 krisen

///
Comment0
/
Categories
5
(1)

Teaser: Covid-19 hærger stadig rundt om i verden, men det er tid til at se ud på den anden side af Covid-19 med henblik på forventninger til afkast og forandringer i det økonomiske landskab.

En overvejende andel af de reviderede langsigtede prognoser for finansmarkederne, som jeg er blevet præsenteret for i den sidste måned, indregner og kompenserer naturligvis for de forventede økonomiske effekter af Covid-19 krisen. Men meget groft sagt, så fremskriver de fleste af de strategiske prognoser, med en horisont på typisk fem år, oftest den nuværende situation blandet op med FN’s Parisaftale om klimaet og et par yderligere temaer. Der er mange isolerede idéer til nye udviklinger, men det ser ud til, at flertallet af de store kapitalforvaltere tror på en verden, der stort set fortsætter, som vi kender den, dog med diverse korrekturer.

På fem års sigt bør de generelle forventninger til afkastet fra de forskellige aktivklasser heller ikke skræmme investorer. Den massive likviditet, der fortsat er i det finansielle system, betyder selvfølgelig, at afkastforventningerne til enhver aktivklasse bliver afdæmpede, men ikke alarmerende lave, hvis man da stoler på prognoserne. De udviklede aktiemarkeder forventes at give et årligt afkast på 4 til 6 pct. og op til 8 pct. i emerging markets. High yield virksomhedsobligationer forventes at give 3 pct. og emerging markets obligationer op til 4 pct., alt sammen baseret på forskellige femårs prognoser.

For nu at være en anelse provokerende er min vurdering, at når jeg ser videre ind i dette årti, så er de ovennævnte ligefremme forventninger ganske tilforladelige, men jeg er overbevist om, at rejsen kommer til at blive noget anderledes.

I forbindelse med Covid-19 krisen forventer jeg stadig, at mange mindre SME-virksomheder vil forsvinde i en række lande i løbet af de kommende seks måneder. Dette vil begrænse stejlheden i den globale økonomiske genoprejsning og BNP-vækstraterne. Den udvikling vil ikke nødvendigvis belaste aktiemarkederne voldsomt, fordi mange af de store børsnoterede virksomheder har det fint, og målt globalt forventer jeg, at forbrugerne vil udvise en vis robusthed.

Jeg forventer også fortsat, at Covid-19 krisen intensiverer udviklinger der allerede var i gang før Covid-19 krisen satte ind. Dette betyder f.eks., at situationen med meget lav økonomisk vækst i Eurozonen vil vende tilbage, hvor EU’s redningsfond kun vil give en midlertidig opblomstring. Derfor bliver det ekstra vigtigt at følge hvorledes humøret hos de europæiske forbrugere udvikler sig. Som de to grafikker viser, så er dykket da Covid-19 krisen var på sit højeste ikke overraskende, men den øjeblikkelige udvikling skal vise yderligere fremgang for at styrke optimismen for det kommende år.

Samlet er min forventning dog stadig en situation hvor Eurozonen taber vækstkapløbet mod andre økonomiske zoner.

De store globale europæiske virksomheder er mindre sårbare overfor denne modvind, men øvrige europæiske virksomheder vil føle indtjeningspresset, og derfor vil finansmarkederne i dette tiår opleve en løbende kapitalbevægelse fra Europa mod Asien. Hvis formodningen om en vigende indtjening blandt europæiske børsnoterede virksomheder holder stik, så forventer jeg desuden, at en endnu større andel af investormidlerne vil kanaliseres i retning mod ikke-noterede investeringer.

En række enkelttemaer vil også blive intensiveret i dette tiår, f.eks. vil der være en fokus på Parisaftalen vedrørende klimaet. Desuden vil andre ændringer i energiforbruget, såsom mindre efterspørgsel efter olie blive et isoleret tema, men også hele sektorer vil ændre sig meget. Dette gælder f.eks. banksektoren, hvor en myriade af fintech virksomheder vil forsøge at kannibalisere på de store uddøende finansielle dinosaurer, som f.eks. europæiske universalbanker.

Disse forventninger, som jeg har beskrevet er stadig tidlige forudsigelser, hvor min vurdering baseres på de forandringer som jeg mener, at Covid-19 nu engang vil medføre. Ændringerne skal dog stadig kombineres med nogle af de mega-trends, som jeg er overbevist om vil fortsætte, og derfor er det endnu et tidligt stadie med de lange forudsigelser, men jeg vurderer, at konturerne er stærke nok til at få dem på tegnebrættet.

For mig bekræfter den nuværende krise også, at omkring hvert 10. år vil verden blive ramt af en større krise, der også udløser en global økonomisk krise. Hvordan den næste krise vil se ud er dog helt umuligt at gætte på, men den vil komme.

Indtil da, måske i slutningen af ​​dette årti, er mit primære scenario, at både den globale økonomi og mange landes økonomier vil være i en slags transformation grundet de økonomiske ændringer, som verden står overfor – denne transformation kunne meget vel blive det der vil kendetegne 20’erne.

Som et par eksempler, er det første elbiler og selvkørende biler. Elbiler vinder markedsandele og udvikler sig, men ud fra flere aspekter er de endnu ikke en sand erstatning for konventionelle biler. Lige nu er en del af konkurrencen relateret til batteriet og rækkevidden på bilen, men min tro er, at en brintdrevet motor er fremtiden og derfor er risikoen, at den elektriske bil nærmere tjener som en overgangsløsning – transformation. Den selvkørende bil er langt fra endelig klar til at køre sikkert i trafikken, men en dag er det så vidt, og viser, at det sande spring fremad er fra en konventionel bil til en selvkørende bil med en brintmotor, men måske det stadig kræver ti års tålmodighed.

Et andet eksempel er luftfartsindustrien, hvor situationen lige nu er tæt på en fuldstændig stilstand, og denne udfordrende periode ser ud til at blive lang. Alle luftfartsselskaber tilpasser deres kapacitet, udfaser de største fly osv. Og snart vil de politiske tanker om grøn beskatning af flyrejser vende tilbage. Derfor forventer jeg, at regeringer finder det rimeligt at beskatte de resterende flypassagerer med en grøn skat, når nu luftfartsindustrien alligevel er i forandring. Meget tyder på, at det vil tage år, før højdepunkterne i luftfartsindustrien nås igen, og spørgsmålet er hvilke forandringer der sker inden da, men også her venter en transformation. Der er mange eksempler på denne type overgange, som Covid-19 krisen har forårsaget, intensiveret eller fremskyndet – alle disse mulige retninger kan man betragte som en udfordring, men transformationerne kommer, og jeg ser det nu engang sådan, at det åbner op for nye muligheder for investorerne, sådan som finansmarkederne altid gør.

Klik her for modtage vores “Økonomisk Spotlight” og læs vores vurderinger af finansmarkedet ligesom tusinder af andre gør rundt om i verden.

How helpful was this article?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply