DEUK
contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

Spekulér sammen med Fed

Spekulér sammen med Fed

///
Comment0
/
Categories
0
(0)

Teaser: Kriser kalder på nye idéer, eller man kan genanvende gode gamle tiltag, hvilket f.eks. er tilfældet hos den amerikanske centralbank, hvor man har fundet TALF frem igen.

Den amerikanske centralbank Federal Reserve Bank (Fed) skal have ros for sin meget hurtige pengepolitiske aktion i forbindelse med Covid-19 krisen. De tydelige tiltag var rentesænkningerne samt at øge likviditeten i det finansielle system, hvilket dog er forventelige skridt. Men Fed har også andre værktøjer i værktøjskassen, der lige så hurtigt blev hentet frem. Set i forhold til f.eks. Den Europæiske Centralbanks værktøjskasse, så har Fed en meget større fokus på at inddrage investorer i løsninger. Dermed forsøger Fed i størst mulighed grad at inddrage det almindelige finansmarked i løsningerne, hvor et af værktøjerne kaldes TALF – her har man nærmest en mulighed for at spekulere sammen med Fed.

TALF står for Term Asset-Backed Securities Loan Facility og blev udviklet som monetært værktøj under den store globale finanskrise tilbage i 2008 og 2009. I krisen for godt 10 år siden blev TALF udviklet til at støtte finansieringen af amerikanske husholdninger indenfor bilfinansiering, kreditkortlån og studielån. Disse lån sælges videre til investorer via en obligationsform man kalder ABS (Asset Backed Securities), hvor renten er attraktiv, men afkastet kan blive påvirket negativt af afskrivninger, hvis forbrugerne ikke kan betale afdragene.

Det virkeligt attraktive ved TALF er, at man, som investor, indbetaler sin investering i en investeringsfond, hvorefter fonden kan tidoble sin investering via et lån fra Fed. Midlerne investeres på samme tid i en obligation der udstedes til gavn for ABS-lånene. Skulle investeringen gå tabt så tager den amerikanske centralbank de 90 pct. af tabet således, at investorerne ikke hæfter for mere end det indskudte beløb, men modtager det fulde afkast fra den gearede investering, hvis investeringen forløber som planlagt. Tilbage under finanskrisen havde investeringerne typisk en løbetid på tre år, og de fleste fonde skaffede dengang deres kunder et afkast på omkring 20 pct. pr. år. Som det fremgår af grafik et var investeringen da også ganske populær, hvor der i løbet af fem kvartaler blev rejst mere end 70 milliarder dollars.

Det er klart, at min interesse også blev vækket da Fed genoplivede TALF-programmet midt i juni, for den slags investeringsmuligheder er da velkomne. Men appetitten på alt, hvad der kan investeres i kom meget hurtigt tilbage efter det store udsalg i marts. Grafik to viser renten på gæld for amerikanske virksomheder med en BBB-kreditvurdering, altså indenfor det man kalder investment grade. En ABS-obligation, som indgår i TALF investeringer, har en AAA-kreditvurdering men har oplevet de samme udsving på rentekurven. Derfor var investeringsmuligheden interessant da TALF blev støvet af igen, men renten er siden hen faldet så meget, at TALF pt. ikke betragtes som særligt attraktivt. Dog ved jeg, at en lang række investorer allerede har indbetalt penge som står parat, hvis TALF-investeringen igen bliver attraktiv, hvilket er muligt idet Fed har forlænget programmet, så det løber året ud.

Det er et validt spørgsmål om det overhovedet lønner sig for investorer at have et øje på TALF når muligheden pt. ikke er aktuel? Hvis man, som investor, i sin vurdering af markeder og muligheder normalt inddrager diverse udviklinger i det globale finansmarked, så er denne brik også interessant af et par grunde. Den mest åbenlyse grund er naturligvis såfremt renteniveauet skulle korrigere til et niveau således, at investeringen bliver interessant, det giver sig selv.

Men uagtet om man betragter sig selv som investor i denne slags investeringer, så betragter jeg TALF som et af de mere usædvanlige tiltag i den monetære værktøjskasse der er interessant at følge.

Den globale finanskrise var en klassik økonomisk krise, den var hård, men jeg vurderer den som klassisk, hvor den økonomiske vækst efterfølgende vendte tilbage. Det var først langsomt men derefter tog væksten atter til i styrke i det meste af verden, herunder vendte husholdningernes betalingsevne også tilbage. Én af flere udløsere til den globale finanskrise var, at de amerikanske husholdninger ikke kunne betale deres afdrag på gæld. Da TALF blev udtænkt havde krisen allerede en vis alder, og af samme grund var et stort antal amerikanske husholdninger gået konkurs inden TALF blev introduceret. Omvendt betød det, at de resterende låntagere der var under de låneprogrammer, som ABS-strukturerne omfatter, havde en vis privatøkonomisk robusthed, og derfor havde de en højere sandsynlighed for at tilbagebetale deres gæld.

Men denne gang er der en risiko for, at krisen vender omvendt, det ved vi ikke endnu. Bedømt på kursudviklingerne i finansmarkederne så var krisen ganske alvorlig i forbindelse med virusudbruddet og nedlukninger af økonomierne. Sidenhen er en overvejende del af investorerne blevet særdeles optimistiske på fremtiden, hvor en vaccinemulighed senest i første kvartal næste år allerede er indregnet i finansmarkedet. Mange kurser er derfor højere end før Covid-19 udbruddet hvilket, som tidligere nævnt betyder, at en TALF investering ikke er udpræget attraktiv pt.

Efter min vurdering er det dog en risiko, at krisen har ramt de amerikanske husholdninger, men finansmarkedet har endnu ikke set den dårlige effekt af en mulig ringere betalingsevne. Lige nu er der mange meldinger om, at millioner af husholdninger ikke kan betale huslejen men bliver reddet af retskendelser således, at lejerne ikke kan sættes på gaden. Hvis denne situation forværres mener jeg, at den manglende betalingsevne også kan ramme afdrag på gæld inden for ABS-udlån. Skulle dette blive udviklingen så har investorerne allerede nu investeret i ABS-obligationer (samt alle andre former for obligationer) før afskrivningerne på dårlige betalere bliver en realitet, hvor det netop i 2009 var omvendt.

Jeg betragter dette som en risiko, men ikke nødvendigvis som det primære scenarie, dog vil jeg være opmærksom på dette forhold, hvis ABS-lånene falder i kurs således, at TALF investeringen igen bliver aktuel.

Klik her for modtage vores “Økonomisk Spotlight” og læs vores vurderinger af finansmarkedet ligesom tusinder af andre gør rundt om i verden.

How helpful was this article?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply