DEUK
contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

Single Blog Title

Spændende nyt fra USA’s centralbank

///
Comment0
/
Categories

Teaser: Helt uden tvivl er den amerikanske centralbank på vej med nye økonomiske modeller der bevirker at renten fremover forbliver under det historiske gennemsnit.

For 10 år siden var det stadig normalt, at håndteringen af varer i en lagerhal i USA primært blev håndteret af mennesker. Naturligvis var der også dengang robotter som udførte en del arbejdsfunktioner hos de største og mest avancerede virksomheder, som f.eks. Amazon. Men siden da har udviklingen taget fart og logistiske robotter har overtaget mange opgaver i de store lagerhaller.

Man kan hurtig få indtrykket af, at robotter nu kan overtage alle funktioner af det der kan betegnes som ”intra-logistik” i en lagerhal. Så vidt er det ikke helt endnu, men visse steder er rollerne byttet om mellem robot og menneske. De funktioner der f.eks. indeholder mange bevægelser er endnu for komplekse at få programmeret så en robot kan udføre den samlede arbejdsfunktion. Men selv her har en robot alligevel overtaget, for i de virkeligt effektive lagerhaller vil det være en robot, der via en lille in-ear hovedtelefon, fortæller medarbejderen om de næste arbejdsopgaver. Det er endda så viseligt indrettet, at skulle medarbejderen stå stille et sted på ruten, hvor man ikke skal opholde sig, så spørger robotten øjeblikkeligt, hvad den pågældende medarbejder laver.

Det næste store skridt i udviklingen i lagerhallen bliver når kunstig intelligens i højere grad kan indarbejdes i robotternes bevægelser, og dermed kan de overtage flere komplekse funktioner, hvilket sker hurtigere end vi tror. Nu kan man så spørge sig selv om, hvad den historie har med den amerikanske centralbanks (Fed) pengepolitik at gøre? Temmelig meget endda.

Den amerikanske centralbank er tydeligvis på vej til helt grundlæggende at ændre, hvorledes man mener, at arbejdsmarkedet påvirker inflationen. Jeg betragter det som en fundamental ændring i centralbankens opfattelse af økonomien, og dermed også, hvorledes man vil føre sin pengepolitik. Helt konkret er det f.eks. en vurdering af hvor høj den maksimale beskæftigelse kan være uden, at det har en inflationær påvirkning af økonomien. Man kan også en smule enklere udtrykke det som, hvor lav arbejdsløsheden kan blive uden, at der opstår løninflation og en efterfølgende generelt højere inflation i samfundet.

Det er naturligvis et spørgsmål som altid har beskæftiget enhver centralbank i lande med en fri markedsøkonomi. Specielt siden den globale finanskrise for 10 år siden har makroøkonomiske modeller dog delvist været mindre synkrone med den økonomiske virkelighed, hvilket f.eks. kan gøre det svære for en centralbank at føre den optimale pengepolitik. Ser man på mange udmeldinger fra Fed gennem det sidste tiår så er det, efter min opfattelse, udpræget at netop udviklingen i arbejdsmarkedet og den udeblivende løninflation har givet anledning til mange spekulationer, også langt inde i centralbanken.

Det arbejde med at revurdere arbejdsmarkedet og løninflationen blev officielt sat i gang for et pat uger siden på en arbejdskonference der blev afholdt i Feds afdeling i Chicago. Hvor lang tid sådan en proces tager ved ingen, men jeg betragter det som en formalisering af overvejelser som man længe har haft. Jeg er dog ikke i tvivl om, at det fører til ændringer i Feds økonomiske modeller, hvilket igen påvirker pengepolitikken, og derfor vil finansmarkederne reagere på det allerede nu.

Som grafik et viser så, er arbejdsløsheden nu nede på 3,6 pct. i USA, men gennem hele to år har arbejdsløsheden været så lav, at Fed mener beskæftigelsen er over sit maksimum, som man udtrykker det. Derfor har centralbanken nu i to år ventet på tydeligere inflationstegn i USA’s økonomi, men den effekt er så vidt udeblevet. Grafik to viser hvor en del af presset er gået hen da faldet i beskæftigelsesgraden stoppede i 2014, og der dermed blev flere mennesker på arbejdsmarkedet end den demografiske udvikling havde indikeret. En anden forklaring finder man i lagerhallen, for robotteknologien udgør nu en regulær arbejdsressource, hvilket også er tilfældet med administrative robotter. Efter min vurdering mangler udviklingen indenfor administrative robotter stadig det sidste før de bliver rigtigt attraktive, men det er på vej og kunstig intelligens vil give den slags robotter en hel anden dimension som arbejdskraftressource.

Om tiltaget fra Fed tilfældigvis falder sammen med nye overvejelser om en rentesænkning, og et pres om det samme fra præsident Trump, kan man kun gisne om. Jeg er dog helt overbevist om, at en ny model i højere grad vil inkludere teknologisk udvikling / kunstig intelligens som en erstatning for manuel arbejdskraft, men også de bedre muligheder for at opkvalificere arbejdskraft. Disse komponenter bidrager til højere produktivitet samt til, at gøre arbejdskraft mere værdifuld. Dette virker som en modvægt til det klassiske inflationspres som økonomier tidligere har oplevet når beskæftigelsen begynder at nå sit maksimum.

Meget tyder på, at argumenterne hos Fed, for fremadrettet at holde renten på et lavere niveau end man historisk set har gjort, vinder mere vægt. Jeg argumenterer fortsat for, at der er en række grunde til, at Fed skal fastholde den nuværende rente og endda hæve den et par trin yderligere. Men verden ser anderledes ud, og derfor har jeg i min ”conviction model” derfor justeret flere forventninger. F.eks. ser jeg en mindre sandsynlighed for, at dollaren kan blive signifikant stærkere end den er nu, og tydeligvis er den amerikanske 10-årsrente stadig under pres nedad. Min store overvejelse er, hvor meget Fed ændrer syn på sin egen pengepolitik, for Den Europæiske Centralbank er klar til at åbne de pengepolitiske sluser, og dermed stiger muligheden at den kvantitative pengepolitik styrer finansmarkederne igen.

Klik her for modtage vores “Økonomisk Spotlight” og læs vores vurderinger af finansmarkedet ligesom tusinder af andre gør rundt om i verden.

Leave a Reply