DEUK
contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

Og vinderen er… - Kina

Og vinderen er… – Kina

///
Comment0
/
Categories

Teaser: Kinas BNP-vækst for første kvartal overraskede positivt, dog er der også fortsat en række udfordringer, men den langfristede risiko vedr. Kina er reelt helt anderledes.

Onsdag den 17. april offentliggjorde Kina en overraskende god BNP-vækst for dette års første kvartal. I finansmarkedet var den generelle forventning til væksten 6,3 pct. omregnet til årlig ændring, men som grafik et viser, så landede BNP-væksten på 6,4 pct. Der er flere interessante og positive elementer, hvis man dykker ned i detaljerne vedrørende første kvartals vækst. I marts var der f.eks. en særlig stor fremgang i industriproduktionen, hvilket ellers er en sektor der har lidt på globalt plan i et halvt år. Jeg tænker naturligvis også på, om der er et globalt signal i dette, da f.eks. Tyskland stønner under tilbagegangen.

Der er desuden ingen tvivl om, at de kinesiske forbrugere også gav væsentligt flere penge ud i marts. Det er naturligvis til fordel for BNP-væksten, her er jeg dog spændt på om den fremgang kan holde de kommende måneder, eller måske resten af året. Ikke alene af hensyn til BNP-væksten, men også da fremgangen vil kunne ses som en positiv reaktion efter de store skattelettelser for middelklassen der blev vedtaget sidste år.

Hvis det er lykkedes for Kinas regering at stimulere privatforbruget via indkomst- og skattepolitik så betragter jeg det som meget positivt. Denne vej er sundere i stedet for den klassiske kinesiske stimulans med, at økonomisk understøtte det regeringen ønsker at fremme.

Grafik to viser dog en af de voksende risici i Kinas økonomi, som også afspejles i første kvartals væksttal nemlig, at boligpriserne fortsætter rejsen opad. Delvist er det et globalt fænomen, og reelt skyldes de globale prisstigninger den billige likviditet som strømmer ud fra centralbankerne. Dette er også en væsentlig årsag i Kina, men skævheden rammer dobbelt, hvor det ene problem er de højere huspriser særligt rammer førstegangskøberne.
Den kapital der er tiltænkt finansiering af mindre- og mellemstore virksomheder, ser ud til at blive kanaliseret ind i ejendomsprojekter i stedet. Dette bidrager til den spekulative udvikling i ejendomsmarkedet, hvilket jeg mener giver en stigende risiko for, at der kommer flere indgreb fra officiel side mod prisstigningerne. En af de andre mange skævheder i Kinas økonomi er naturligvis, at de mindre og mellemstore virksomheder derfor mangler kapital til vækst, og her mener jeg ikke lige at kunne se forslag til brugbare løsninger fra politisk side.

Helt overordnet giver tallene ikke anledning til, at jeg ændrer min vurdering af, at BNP-væksten rammer 6 pct. hurtigere end finansmarkederne forventer. Blandt andet begrunder jeg min vurdering med en fortsat afkøling af den globale økonomi, men der er også elementer i Kinas økonomi som alene kan afstedkomme en lavere vækst. Ejendomsmarkedet er en sektor, hvor de fortsatte prisstigninger overrasker mig og da kreditterne i Kina, som beskrevet, flyder uønsket til ejendomssektoren er der en stigende risiko for en korrektur her. Naturligvis vil en eventuel nedgang ramme selve byggesektoren, men også servicesektoren, og derfor kunne den samlede effekt efter min vurdering blive mærkbar for BNP-væksten.

Det er blot ét eksempel på, hvorledes BNP-væksten relativt hurtigt kan falde til 6 pct. også uden, at det giver anledning til en særlig bekymring. Andre elementer vil virke positivt, hvor f.eks. den seneste stigning i privatforbruget kan løfte BNP-væksten. Dog er mit store billede, at stigningsmulighederne i BNP-væksten er limiterede, men nedsiden er åben ned til 6 pct. lige pt.
Årsagen til, at jeg ikke anser en lavere vækst i Kina som et problem er de attraktive langfristede udsigter. En helt nøgtern og grundlæggende betragtning er, at om fem år er Kinas økonomi 30 pct. større end den er i dag. Blandt de globalt dominante økonomier kan ingen anden hamle op med den vækst, hverken i relative eller absolutte termer.

Første kvartals BNP-vækst bekræfter mere end noget andet, at Kina er på vej i den forventede retning, hvilket efter min vurdering er centralt når man betragter mulighederne i Kina, både som investor og som virksomhed. Den indenlandske vækst tager tydeligvis over for hvert år der går således, at Kinas afhængighed af eksporten reduceres løbende.

Uagtet i hvilken udstrækning, at Kinas 2025 plan bliver opfyldt og hvor udbredt Silkevejsprojektet bliver, så vurderer jeg fortsat, at Kina er på vej mod at blive verdens største indre marked. At det land der en dag er verdens største økonomi også bliver verdens største indre marked er i sig selv ikke den store forudsigelse. Alle udfordringerne med at finde vejen ind i Kina er velkendte som f.eks. sprog, kultur, ublid konkurrence etc., men at forblive udenfor er måske en endnu større risiko.

Allerede nu mærker man vestlige virksomheders problemer med Kina som marked, hvilket dog også er interessant at lære af. Siden midten af sidste år har en række vestlige virksomheder, der gennem årerne har haft meget let ved at sælge deres produkter i Kina, beklaget sig. Ønsket blandt kinesiske forbrugere om at købe produkterne kan meget vel stadig være til stede, men stemningen skiftede ganske hurtigt blandt mange forbrugere som ikke følte, at de vil give pengene ud til eftertragtede produkter lige nu.

Det er blot et eksempel på et af mange karakteristika af verdens kommende største indre marked, nemlig de utroligt hurtige skift der pludselig sker, og hvor nye trends pludseligt opstår efterfølgende. Jeg vurderer, at disse eksempler er væsentligt større udfordringer end det kommende fald i BNP-væksten, som jeg mener er på vej, trods de gode nyheder fra første kvartal.

Klik her for modtage vores “Økonomisk Spotlight” og læs vores vurderinger af finansmarkedet ligesom tusinder af andre gør rundt om i verden.

Leave a Reply