DEUK
contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

Kina er tilbage på arbejde

Kina er tilbage på arbejde

///
Comment0
/
Categories

Teaser: Kina er på vej ud af Covid-19 krisen, men den økonomiske hverdag efter nedlukningen er formentlig sværere at reetablere end mange umiddelbart forestiller sig.

I Kina er folk tilbage på arbejde, og hverdagen vender også tilbage, hvor selv rejseforbuddet i Hubei-provinsen delvist er blevet ophævet. Det er mit indtryk, at dette også repræsenterer det generelle syn af Kina rundt om på kloden, selvom virkeligheden er noget mere nuanceret.

Men det er fint at starte ud med det rosenrøde billede da det viser, at Covid-19 virussen kan bekæmpes, i det mindste midlertidigt. For mange mennesker over hele verden, inklusive investorer i finansmarkederne, kan det være vigtigt at opfatte Kina som “helbredt” (grafik et), fordi det fører til nogle tanker om livet efter Covid-19 udbruddet. Dette alene kan genskabe et vist tillidsniveau blandt forbrugere, investorer etc.

Desuden kan det måske føre til inspiration mellem regeringer om, hvordan man kan bekæmpe Covid-19 virussen indtil en vaccine er på markedet. Men det at observere den kinesiske økonomi lige nu vil også give værdifuld indsigt i en økonomi, der skal genstartes efter en nedlukning i kampen mod Covid-19.

I Kina fandt den store nedlukning af alle rejseaktiviteter og virksomheder sted i februar og strakte sig ind i marts. Meget belejligt var de oprindelige indledende lukninger af fabrikkerne knyttet til det inesiske nytår, og ferien, hvor hele Kina alligevel lukker ned hvert år. I realiteten gennemtvang Kinas regering aldrig nogen landsdækkende nedlukning af fabrikker uden for Hubei, men pålagde i stedet industrisektoren at forlænge ferieperioden. Alle serviceerhverv, restauranter, rejsebranchen, flyselskaber, hoteller osv. oplevede en sand nedlukning i op til seks uger, mens industrivirksomhederne “bare” udvidede deres ferie med nogle uger.

Men uanset hvor belejligt man fik timet nedlukningen i Kina så var, og er, det et enormt chok for økonomien, og det er lærerigt at se, hvor store konsekvenser selv en relativ kort nedlukning har for en økonomi. Specielt set i konteksten af, at nogle regeringer i Vesteuropa lukker deres økonomier på en endnu mere hård måde, og i flere lande i Asien breder der sig en lignende tendens med hårde nedlukninger.

Naturligvis vil alle økonomiske data og forventningsindeks vise et dramatisk fald i dette første kvartal, selvom jeg ikke nødvendigvis vil omskrive et enormt fald, for eksempel i et PMI-indeks, til et tilsvarende meget lavt BNP-væksttal. Den primære årsag er, at PMI-forventningsindekset inkluderer en portion irrationel frygt, på både individuelt og virksomhedsniveau. Det er meget forståeligt og naturligt, men sådan ét målepunkt repræsenterer en delvist kortfristet bekymring men ikke de sande udsigter for et helt kvartals BNP-vækst. Noget af det første officielle data fra Kina der inkluderer en del af perioden med nedlukning er vist i grafik to, hvor forbrugertilliden ikke uventet er styrtdykket.

Om Kina skal det dog nævnes, at man havde en særlig “Kina-specifik” flaskehals, fordi da det officielle Kina efter nogle uger opfordrede de kinesiske fabrikker til at genstarte produktionen manglede der stadig 200 millioner ud af 300 millioner arbejdere på fabrikkerne. Nogle havde ikke fået beskeden om at vende tilbage til deres job, men rigtigt mange kunne ikke finde en rejsemulighed. Desuden var mange stadig bekymrede for at rejse, netop fordi Covid-19 virussen havde udløst så kraftige officielle reaktioner, og derfor forblev nogle borgere bange, selv efterfølgende, for en næsten ikke eksisterende risiko. Men nu er Kina stort set tilbage på arbejde, hvilket dog ikke er tilstrækkeligt.

Den kinesiske økonomi er særdeles afhængig af ejendomssektoren, hvor et godt gæt er, at denne sektor alene repræsenterer 25 pct. af BNP. Det kan ikke overraske, at privatpersoner ikke køber en ny ejerbolig når landet er lukket ned grundet Covid-19, og den kommercielle del af ejendomsmarkedet har været næsten lige så tilfrosset. Flere statistikker har allerede bekræftet, at ejendomsmarkedet har stået helt stille, hvor eksempelvis månedsstatistikken fra Barclays Bank viser, at salget af private boliger faldt med 40 pct. i marts sammenlignet med samme måned sidste år. Optimistisk kan man sige, at det var meget bedre end i februar, hvor det årlige fald var på 70 pct. Det er jo rigtigt nok, men min bekymring er, at det vil tage meget længere tid end oprindeligt forventet inden det normale antal købere er tilbage igen, og dette er blot ét eksempel.

De 200 millioner savnede fabriksarbejdere er i mellemtiden kommet tilbage på arbejde, men nu er kunderne hos de kinesiske eksportvirksomheder væk, hvilket bekræftes af mange virksomheder der modtager et stort antal annulleringer af ordrer. Årsagen er, at virksomhederne i Europa og USA nu virkelig er ramt af nedlukninger, og hvor nogle virksomheder muligvis aldrig åbner igen. Mit bedste bud er, at man i Kina ikke havde regnet med, at landets egen nedlukning ville blive fulgt af tilsvarende nedlukninger på Kinas vigtigste eksportmarkeder, og det er givet kommet som en uvelkommen overraskelse.

Kina er ganske rigtigt mindre afhængig af eksporten sammenlignet med år tilbage, som for eksempel da finanskrisen ramte hele den globale økonomi i 2008 og 2009. Fordi Kinas indenlandske økonomi, og efterspørgsel, er vokset markant i det sidste årti, så betragter jeg økonomien som meget robust. Men det kræver mere resolut handling at få vækstmotoren tilbage på det høje niveau, og jeg argumenterer stadig for, at de private husholdninger er krumtappen, hvis økonomien skal hjælpes videre. For investorer mener, jeg det er vigtigt at spejde efter ægte finanspolitisk stimulans rettet mod husholdninger, og ikke blot lempeligere adgang til kreditter, men så vidt er der ikke de store tegn på, at regeringen deler ekstra penge ud. For andre regeringer mener jeg, at de kinesiske lektioner fra Covid-19 nedlukningen er værd at tage ved lære af, nemlig, at nedlukninger er langt dyrere end man kan forestille sig.

Klik her for modtage vores “Økonomisk Spotlight” og læs vores vurderinger af finansmarkedet ligesom tusinder af andre gør rundt om i verden.

Leave a Reply