DEUK
contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

Single Blog Title

Kina – Når en gigant skal styrte

0
(0)

Min vurdering af situationen med China Evergrande i Kina er, at det ikke er, eller bliver, en sammenlignelig situation med nedgangen af Lehman Brothers under den globale finanskrise. Den amerikanske investeringsbank var trods alt en bank, men lukningen af banken blev også et symbol på den uendelige nedgang dengang, for godt 10 år siden. For dem der husker det, så var en pæn del af aktiverne i balancen hos Lehman Brothers desuden svært omsættelige.

China Evergrande er ejendomsudvikler, og dermed er der en høj gearing, og ganske rigtigt, højere end anbefalingen fra myndighederne. Gearingen gør virksomheden mere usikker i stormvejr, men China Evergrande udgør ikke nogen systemisk risiko. Aktiverne er væsentligt mere omsættelige, end f.eks. dengang hos Lehman Brothers, fordi aktiverne i China Evergrande er rene ejendomsprojekter.

Zoomer man ind på selve ejendomssektoren i Kina, så er min vurdering, at selv ikke inden for sektoren har China Evergrande så dominant en position, at et kollaps kan udløse en dominoeffekt i ejendomsmarkedet. Faktisk repræsenterer China Evergrande efter min information kun 4 pct. af Kinas ejendomsmarked.

Relativeringen til Lehman Brothers er ikke for at komme med et retro-indslag midt i det hele, men for at give en fornemmelse af China Evergrandes størrelse i forhold til Kinas økonomi. Selskabets gæld på over 300 mia. dollars er mildest talt blevet verdensberømt, og det er et stort tal. I dansk regning svarer det til 1.900 mia. kr. og sammenlignet med Danmarks bnp på 2.330 mia. kr. så er gælden stor, men i Kina er den stadig overskuelig.

Det beskrevne, vurderer jeg samtidig, er gode grunde til, hvorfor en nedsmeltning af China Evergrande selvfølgelig er generende for den kinesiske økonomi, men dog heller ikke mere end det. Går det, som jeg forventer, at China Evergrande styrter sammen, så bliver det en kontrolleret sammenstyrtning, et stille styrt, selvom det er en gigant der skal foldes sammen.

Når en udvikling, som f.eks. med China Evergrande, giver så stor uro på finansmarkederne så skal man naturligvis give det fuld opmærksomhed, og situationen kan ikke negligeres. Omvendt bør man, i vurderingen af hvor alvorlig man betragter nedsmeltningen, inddrage optakten gennem de sidste to år.

De sidste par år har kinesiske myndigheder opfordret, og arbejdet med, ejendomsudviklere om, at deres gearing skulle sænkes og, at likviditetsberedskabet skulle øges. Det har været rimelig velkendt, at China Evergrande ikke fulgte henstillingerne, og flere indikationer peger på, at selskabet troede på, at man var ”too big to fail”. Men det er ganske givet ikke tilfældet, men pointen er, at det er stramningerne for sektoren som har indhentet China Evergrande, og altså ikke en pludselig opstået krise i ejendomssektoren.

Aktiekapitalen i selskabet forventer jeg på et tidspunkt stort set går tabt. En model kunne ende op med, at man lader China Evergrande blive et afviklingsselskab. Det er vigtigt at få solgt ejendomsprojekterne videre således, at folk kan få deres boliger færdige. Desuden er min forventning, at bank- og obligationsgæld eventuelt kan indfries til kurs 50.

Det er lige før, at det hele lyder beroligende kontrolleret og det er der sågar også en politisk interesse i. Man skal ikke glemme, at Kinas Præsident Xi ønsker genvalg for en tredje periode i 2022. Men uagtet hvad, så er mit bedste bud, at uroen vender tilbage ad flere gange, og af flere årsager. For det første vil nedsmeltningen, eller afviklingen, af China Evergrande trække ud i en del måneder.

Spørgsmålet er dernæst, hvorledes uroen bliver modtaget indenlandsk i Kina. 80.000 private investorer har købt finansielle produkter udstedt af China Evergrande, og det vil være positivt, hvis der helt eller delvist findes en løsning for denne del. Grafik et med boligpriserne i Kina viser en faldende årlig stigningstakt, men det skyldes ikke China Evergrande, i stedet er det myndighederne, som i årtier forsøger, at dæmpe prisstigningerne.

Grafik to er væsentligt mere bekymrende med et helt uventet fald i detailsalget i august måned. Heller ikke her er grunden China Evergrande, men derimod skyldes tilbagegangen i en lang række økonomiske data fra Kina, at Covid-19 virussen blusser op igen flere steder. Men bliver den midlertidige tilbagegang afløst af ny nervøsitet så kan den negative spiral naturligvis fortsætte ned.

Lige nu er det ikke mit primære scenario med en stærkt nedadgående spiral, men flere ejendomsudviklere kan være på vej ind i turbulens som f.eks. Baoneng. Gælden er kun en tiendedel af China Evergrandes, men hos Baoneng har man valgt at poste 50 mia. renminbi (49 mia. kr.) i bilproduktion, som desværre aldrig har givet et afkast, og investeringen er formentlig helt eller delvist tabt. De penge mangler nu som konsolidering i selskabets kerneforretning med ejendomsprojekter. Hvis sådan et firma kommer i problemer, så skyldes det reelt set ikke et kinesisk ejendomsmarked der er på vej ned i knæ, men nogle ejendomsselskaber der er blevet ledet for ambitiøst, for nu at udtrykke det pænt.

How helpful was this article?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Related Content
Editor's Choice