DEUK
contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

Single Blog Title

Investors drøm om evig profit gennem AI

///
Comment0
/
Categories
0
(0)

Teaser: Finanssektoren står over for endnu et turbulent tiår, hvor software og handelsmaskiner vil overtage mere analysearbejde og en endnu større del af handelsaktiviteten, hvilket naturligvis også har stor betydning for den enkelte investor.

Gennem de sidste par dage har jeg haft fornøjelsen af ​​at være i det solrige Barcelona. Dog var strand og palmer ikke årsagen til opholdet, men i stedet en 1.000 personer stor konference om obligationsmarkedet, hvor jeg var inviteret til at dele nogle tanker fra podiet. Dette årlige konvent har altid en særlig fokus på handelsteknologi og risikostyringssystemer. Man kan spørge, om dette har nogen relevans for ikke professionelle investorer?

Efter min mening er svaret helt klart, ja. Nogle af de systemer, der løbende udvikles, forventer jeg fortsat vil øge volatiliteten i finansmarkederne, og alene sådan en udvikling er relevant for enhver investor. Men tankerækken går selvfølgelig så langt til om kunstig intelligens (artificial intelligence / AI) kan skabe nye og større overskud for investorerne?

Finansmarkederne domineres allerede, i større eller mindre grad, af maskinhandel, hvor AI også indgår med en voksende andel af softwareudviklingen. Efter min vurdering er en del af udviklingen stadig at øge hastigheden i udførelserne af handler endnu mere, samt at handels- og analysesoftwaren omfavner en bredere del af de finansielle markeder. Hedgefonde og kapitalforvaltere med de hurtigste systemer har de bedste chancer for at tjene på alle former for såkaldt arbitrage, simpelthen ved at udnytte forskelle i prisfastsættelsen af ​​værdipapirer på forskellige børser. Denne form for handel forventer jeg forbliver hos nogle af de store professionelle markedsdeltagere, men min tro er, at maskinhandel i tiltagende omfang vil påvirke private investorer på andre måder.

Næsten konstant forsøger vi alle at forudsige, om markederne umiddelbart står over for en stor bevægelse, enten op eller ned. Eller i det mindste vil enhver investor gerne vide dette før alle andre investorer, og her vurderer jeg, at handelsmaskinerne spiller en stigende rolle. For, at en investor skal forudse en stor bevægelse i finansmarkederne kræver dette eventuelt lang erfaring og / eller man skal løbende bruge en del tid på de finansielle markeder. Derfor er det helt naturligt at udvikle software, hvor man forsøger at lade en maskine, eller et program, overtage denne rolle, hvilket et voksende antal softwareudviklere tilbyder.

Og udviklingen er allerede ganske langt, hvor et eksempel er handelsprogrammer der forsøger at beskytte såkaldte “lavrisiko” pensionsopsparinger i USA. Grundet den lave rente i obligationsmarkedet har man allokeret flere aktier til disse lavrisiko pensionsopsparinger. Som modvægt overvåger maskiner / handelsprogrammer aktiemarkedet meget akkurat for faktorer der kunne indikere en spirende usikkerhed. Risikoovervågningen er så fintfølende, at risikojusteringen med køb og salg også finder sted i løbet af dagen, hvilket har øget volatiliteten på de amerikanske aktiemarkeder.

Den stigende volatilitet fremadrettet vil af de fleste formentlig blive opfattet som en stigende risiko ved at investere i værdipapirer, men jeg mener nu ikke, at man derfor skal undlade at have en portefølje af værdipapirer i opsparingen. Men udsvingene vil blive større, og antallet af “flash-crash”, forventer jeg, vil være hyppigere. Et “flash-crash” er en meget hurtig og stor negativ bevægelse på et finansielt marked, hvor markedet finder tilbage til det samme niveau inden for ganske kort tid, og, hvor ingen havde til hensigt at sælge markedet ned. Den slags bevægelser kan f.eks. opstå grundet maskinhandel, hvor der udvikles en selvforstærkende bevægelse og flere maskiner følger med, hvilket øger salgspresset.

Dog frygter jeg, at en dag bliver et “flash-crash” til et rigtigt sammenbrud i markedet og en morgen vågner investorer op til et aktiemarked der over natten har tabt 15 pct., uden forklaring. Der er stadig en meget lav sandsynlighed for at det sker, men risikoen vokser, og jeg kan ikke se, at nogen har en plan til at håndtere denne situation. Heller ikke denne udvikling bør skræmme investorer væk fra finansmarkederne, men det er en anderledes risiko som i et eller andet omfang er tiltagende.

De gode nyheder ved systemudviklingerne mener jeg langt overgår de forskellige risici, som jeg har beskrevet. Softwareudviklingen giver professionelle investorer mulighed for at inkludere en endnu større mængde data og et udvidet antal investeringsmuligheder i deres beslutningstagning.

Data input inkluderer i stigende grad også mange omsætningsdata fra bankernes egne handelsafdelinger, hvilket alt i alt gør den samlede mængde information mere interessant. Indtil videre beholdes denne forbedrede information internt eller deles kun med store professionelle institutionelle kunder.

Det skal dog også siges, at der bliver et færre antal ansatte hos finanshusene til at håndtere et voksende marked. Grafik et viser, at den samlede globale obligationsudstedelse vokser pr. år, og den samlede volumen i hele verden vokser derfor også, som grafik to viser. Her giver det god mening, at udvikle mere sofistikerede og robuste programmer der kan hjælpe med håndteringen af den større volumen. Det er dog de deciderede handelsprogrammer- eller maskiner og den kunstige intelligens der repræsenterer de spændende tiltag inden for industrien.

Men jeg kunne godt se en udvikling inden for de næste år, hvor private investorer kan få adgang til de samme oplysninger hos nogle banker. Det kan også være via nye handelsplatforme eller yngre smarte banker, der også lokker med lave handelsgebyrer og adgang til et udvidet antal børser. Dette er de gode nyheder, men til spørgsmålet om, hvorvidt AI også kan sikre en daglig handelsindkomst mens man er på stranden i Barcelona?

Så er mit realistiske bud, at denne del er det stadig op til investoren selv at generere. Det har jeg mange argumenter for, men helt grundlæggende får AI programmerede handelsmaskiner ikke den globale BNP-vækst til at blive større eller fører til højere indtjening hos virksomhederne. Det betyder, at det stadig er den samme værdiskabelse, som investorer samlet set skal kæmpe om at få den største andel af. Men AI vil hjælpe til at kunne overskue endnu mere data, bedre at kunne gennemskue indirekte sammenhænge mellem økonomiske udviklinger og den enkelte virksomheds indtjening, samt f.eks. at kunne få øje på investeringsmuligheder man ikke selv overvejer, og det vil alt i alt være ganske fornuftigt.

Klik her for modtage vores “Økonomisk Spotlight” og læs vores vurderinger af finansmarkedet ligesom tusinder af andre gør rundt om i verden.

How helpful was this article?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply