DEUK
contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

Single Blog Title

Investorerne smiler snart igen

///
Comment0
/
Categories
0
(0)

Teaser: Den kommende tid vil byde på flere skuffende økonomiske nøgletal, det aftvinger finanspolitiske tiltag til glæde for investorer og finansmarkederne.

Sjældent har jeg, som mandag den 21. oktober, oplevet en centralbank udtrykke så forsigtigt, at landet nok er i en form for økonomisk nulvækst. Det tyske sprog favner så bredt, at man kan udtrykke sig særdeles forsigtigt, hvilket Tysklands centralbank Bundesbank så gjorde om landets øjeblikkelige økonomiske situation. Den stille læsning finder man i den 194 sider store månedsrapport (inklusive tabeller) for oktober, der blev sendt på gaden den mandag.

Beretningen indeholder selvfølgelig ikke noget konkret bud på tredje kvartals BNP-vækst, men humlen er at, det indenlandske forbrug og byggeriet stadig holder godt ved. Eksporten og industrien har det generelt dårligt, selvom der også har været lyspunkter i form af en måned med større fremgang end ventet. Men skal man konkludere kort, så ligner det BNP-væksten fra andet kvartal der, som bekendt, var minus 0,1 pct. set i forhold til første kvartal.

Alle i finansmarkederne har set de samme makroøkonomiske tal, så derfor bliver en meget beskeden økonomisk vækst i det forgangne kvartal ikke nogen overraskelse. Men rent definitorisk gælder der jo, at, hvis to kvartaler i træk viser en negativ vækst så er det en såkaldt teknisk recession, og det rammer overskrifterne i pressen.

Naturligvis er der en forskel på om en BNP-vækst er minus 0,1 pct. eller plus 0,1 pct. men min holdning er, at i begge situationer vil både forbrugere og virksomheder mærke den økonomiske spændetrøje. Men diskussionen om nulvæksten, eller måske recessionen, i Tyskland vil blusse op igen den 14. november når BNP-væksten for tredje kvartal offentliggøres.

Dog finder optakten allerede sted den 31. oktober når Italien offentliggør de præliminære væksttal for samme kvartal, og det bliver heller ikke for godt. Man skal ikke underkende, at det trods alt er Eurozonens største og tredjestørste økonomier, hvilket investorer kloden rundt også vil bemærke. Men hele miseren behøver ikke, at ende så galt for investorerne, som man kan frygte.

De beskrevne ulyksaligheder er allerede indregnet i kurserne, hvilket altid er godt set ud fra en investors perspektiv. Risikoen er dog, at mængden af dårlige nyheder, selv de forventede, kan blive så stor, at de samlet tynger for meget og panikken spredes i finansmarkederne. Men det er ikke mit primære scenario, tværtimod forventer jeg, at overskrifterne med recession fremprovokerer finanspolitisk handling i en række lande, ikke kun i Tyskland og Italien.

Overskrifterne forventer jeg, som nævnt, vil fremtvinge bevægelse i det offentlige forbrug sidst på året, dog primært med effekt i første halvår næste år. Her skal det bemærkes, at f.eks. Holland og Sverige allerede nu planlægger en mere ekspansiv finanspolitik i 2020, og jeg forventer at f.eks. Italien og Tyskland også er med.

Hvis den bølge kommer til at rulle tværs over Europa de næste måneder, så er jeg ikke i tvivl om, at smilet kommer frem hos europæiske investorer. Mange har vænnet sig til, at retningen for Storbritannien er uvis, men skulle premierminister Boris Johnson fastholde sin position så er min vurdering fortsat, at den britiske regering også er parat til at følge den ekspansive finanspolitiske vej.

Ser man på IMF’s forventninger til BNP-væksten i grafik et, så passer disse forventninger i fin overensstemmelse med en tro på initiativer og fremgang i europæiske økonomier ind i det nye år. Men endnu mere interessant er Den Internationale Valutafonds forventninger til BNP-væksten i USA. Udsigten for næste år er ganske stabil og IMF har sågar, i løbet af i år, øget forventningerne til den amerikanske vækst til næste år.

Også i USA bliver der delt valgflæsk ud i et valgår, hvilket eventuelt er indregnet i finansmarkedernes forventninger, men recessionen udebliver. Den har til gengæld været indregnet et par gange de seneste to år blandt et ganske pænt antal økonomer, og der er stadig en andel i finansmarkedet som taler om recessionsrisikoen i USA.

Her er min holdning, som altid, at jeg betragter USA’s økonomi som ganske robust og har meget svært ved at se en recession i USA som en reel trussel. Hvis endnu flere investorer skrinlægger recessionsfrygten for verdens største økonomi, så bør dette også resultere i et par ekstra smil frem til midt næste år.

IMF’s tro på Emerging Markets (plus Italien) lande er til gengæld mere beskeden. Det som grafik to viser er, hvor mange procentpoint IMF’s forventning til de respektive landes vækst er blevet sænket siden april i år, altså på blot et halvt år. Vækstraterne er selvfølgelig på et højere niveau, hvor IMF i april f.eks. forventede en indisk BNP-vækst i 2020 på 7,5 pct., men den forventning er nu sænket til 7,0 pct. hvilket er ganske meget på seks måneder. Det er blandt andet handelskrige der trækker ned, og her mener jeg der er tydelige forskelle på, hvilke Emerging Markets lande der har tilstrækkelig finanspolitisk manøvrerum til at kunne kompensere med økonomisk stimulans i den indenlandske økonomi.

En løsning på den britiske situation kunne hjælpe på optimismen, men naturligvis løsner en aftale mellem Kina og USA op for mere verdenshandel igen, dog er min forventning er ikke, at en handelsaftale udløser en pludselig vending i verdensøkonomien. Igen er det indenlandsk økonomisk stimulans der vil være bærende, og jeg forventer derfor også, at Kina kommer med initiativer i den retning inden længe. De Emerging Markets lande der fremgår af grafik to er omvendt også nogle af de lande, hvor det er min vurdering, at man mangler plads i statsbudgettet til at kunne forbruge ekstra, så glæden de næste ni måneder bliver ganske sikkert ikke ligeligt fordelt blandt investorerne.

Klik her for modtage vores “Økonomisk Spotlight” og læs vores vurderinger af finansmarkedet ligesom tusinder af andre gør rundt om i verden.

How helpful was this article?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply