DEUK
contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

Single Blog Title

Investorer frygter 2020

///
Comment0
/
Categories
0
(0)

Teaser: Mange investorer forbliver overraskende bekymrede omkring udsigterne for 2020 på trods af et voksende antal argumenter for, at de blive mere positiv stemt.

I denne uge talte jeg på en konference for institutionelle investorer, og det overraskede mig endnu en gang, hvor mange jeg mødte som er nervøse over udsigterne for den globale økonomi til næste år, og for et nyt udsalg på aktiemarkederne. Billedet stemmer overens med bekymringen hos andre kapitalforvaltere, fra forskellige steder i verden, som jeg har talt med i den seneste tid. Det der også er bemærkelsesværdigt er, at flere store globale kapitalforvaltere i de seneste måneder helt officielt har rådet deres kunder til at reducere risikoen i deres investeringsporteføljer.

Efter min vurdering er der ingen tvivl om, at investorer rundt om i verden har fulgt disse råd og reduceret risiko i deres investeringsporteføljer siden aktiemarkedet faldt i maj. Men med udtrykket ”reduceret risiko” betyder det, at der har været et porteføljeskift fra aktier til obligationer. Efter min mening er obligationsmarkedet længst for højt prissat og repræsenterer den største prisboble i finansmarkedet. Af samme grund argumenterer jeg for, at følelsen af ”sikkerhed” indeholder en god portion falsk tryghed.

Diskussionen om prisboblen på det globale obligationsmarked vil jeg tillade mig at lægge til side for denne gang, men min vurdering af, hvad der pt. sker af skift i finansmarkederne er, at der en voksende irrationel opfattelse af ”risiko”, og hvilken risiko man skal fokusere på.

Men den nøgterne observation er jo at aktiemarkederne rent faktisk stiger i øjeblikket til trods for at mange professionelle investorer ser ind i 2020 med bekymring. Det er ganske interessant, at der både er stigende bekymring og stigende kurser, for én af de to kræfter vil typisk vinde. Enten vinder frygten og aktiemarkedet falder sammen, eller også må de stærkt bekymrede overgive sig og købe ind efter, at de frygtløse har købt – dette bliver fantastisk spændende i det kommende år.

Det sker, at investorer blindt køber et marked højere og højere, men sådan opfatter jeg ikke det globale aktiemarked lige nu. Der har været to forholdsvis store udsalg i år, i maj og august, og desuden er kinesiske, og stadig britiske aktier, undervægtet i mange porteføljer endnu. Der er derfor i løbet af i år blevet reduceret positioner flere gange, og det samlede globale aktiemarked er overhovedet ikke købt op til et ekstremt højt niveau.

Mit indtryk er, at især asiatiske investorer har reduceret risiko efter faldet i aktiemarkedet tilbage i maj, og min fornemmelse er, at en stor del af disse investorer ikke har fået nok risiko tilbage i porteføljerne igen. Derudover er der i øjeblikket en vis lettelse blandt europæiske investorer idet meget frygt har været indregnet i finansmarkedet, og jeg argumenterer fortsat for, at flere europæiske lande vil blive tvunget til at øge det offentlige forbrug i starten af det nye år. Alt i alt vil disse faktorer understøtte aktiemarkedet på det europæiske kontinent, og der er en chance for, at Brexit striden vil blive løst inden for et par måneder, når det britiske valg er overstået. Kommer der en løsning på Brexit-striden, uanset hvilken, så er jeg ret overbevist om, at endnu flere investorer vil øge allokeringen til Storbritannien.

Handelskrigen mellem USA og Kina bliver formentlig bilagt med en første runde-løsning i løbet af december, eller eventuelt januar. Denne positive udvikling afspejles allerede delvist i de stigende aktiemarkeder rundt om i verden, men når handelsaftalen kommer på plads vil aktiemarkederne opleve endnu en runde med positive vibrationer.

Jeg betragter det stadigt som mere sandsynligt, at vækstforventningerne for USA til næste år vil blive opjusteret i stedet for det modsatte, og desuden er forbrugerne de fleste steder på kloden stadig ved godt mod, hvilket afspejler sig et robust privatforbrug.

Jeg argumenterer ikke for, at 2020 bliver et nemt år og, at det ser rosenrødt ud med hensyn til økonomisk vækst, men efter min mening bliver det kommende år ikke så dårligt som mange investorer fortsat frygter. Men det efterlader alligevel det spørgsmål hos mig nemlig, hvor den udprægede bekymring kommer fra? På konferencen, hvor jeg talte forleden var taleren før mig fra Den Internationale Valutafond (IMF), og det virkede som om, at man lidt havde opgivet at forstå, hvorfor der ikke er inflation i verden.

Det afspejler måske ganske godt, hvorfor der er bekymringer for der sker en mængde ændringer i store økonomier, og overordnet i den globale økonomi, som er svære at forklare, hvis man ser på økonomier og finansmarkeder gennem de briller som man altid har brugt. Et eksempel ses i grafik et og to, hvor man faktuelt må konstatere, at den tyske bilproduktion er har været under pres længe og det samme gælder for den tyske industriproduktion.

En forklaring er skandalen om miljøbelastningen fra tyske dieselbiler, hvilket både belaster produktionen og industriproduktionen. Handelskrigen mellem USA og Kina har også belastet tysk industriproduktion, og disse faktorer er kendte, men forklarer ikke alt.

En del af årsagen til den tyske nulvækst, der nu er en realitet, skyldes manglende reformering af den tyske økonomi og det understreger, at investorer skal søge mod dynamiske økonomier. Det faldende bilsalg er også et udtryk for et forbrugerskifte og en teknologisk udvikling idet forbrændingsmotoren er uddød inden for en årrække. Men derfor opstår der andre alternativer, eller flere mennesker vil måske bruge helt andre transportmidler end en bil.

Jeg kunne have den tro, at en del deltagere i finansmarkederne er bekymrede fordi de skift i økonomier og sektorer, som vi alle kommer til at stå overfor i ”de brølende 20’ere” kræver en del at håndtere. Det bliver ganske rigtigt en udfordring, men omvendt også fantastisk spændende og inspirerende, så der er ingen grund til at frygte 2020 på forhånd, men der skal arbejdes for at søge, og finde, mulighederne.

Klik her for modtage vores “Økonomisk Spotlight” og læs vores vurderinger af finansmarkedet ligesom tusinder af andre gør rundt om i verden.

How helpful was this article?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply