UK
contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

Single Blog Title

Investorer er ikke klar til gode nyheder

Investorer er ikke klar til gode nyheder
0
(0)

Det samlede finansmarked er fortsat stærkt fokuseret på de mange negative udviklinger i mange økonomier rundet om i verden, men investorer skal altid være opmærksom når alle i finansmarkederne ser i samme retning.

Gennem det sidste halve år, har jeg argumenteret, at finansmarkederne gennemlever en enorm korrektur. Korrekturen kommer efter et årti med for lave renter, og delvist for lave energipriser i Europa. I foråret regnede vi på, hvor dyb korrekturen kunne blive, og fortsat “blot” være en korrektur, og det er der, hvor kurserne og finansmarkedet er lige nu. F.eks. illustreret med grafik et, der viser et indeks for det samlede amerikanske aktiemarked.

Investorer er ikke klar til gode nyheder - Graph 1

De, i øjeblikket, vigtige elementer i finansmarkederne er næppe overraskende, men det væsentlige er, hvad der allerede er indregnet i kurserne.

At der er en recessionslignende udvikling på vej i Europa og USA, argumenterer jeg, at aktiemarkederne har reageret negativt på ad flere omgange. Jeg ser det sågar, som en mulighed, at USA undgår det værste, hvilket burde have en positiv effekt på Wall Street.

Specielt i USA vil nedgangen i væksten delvist blive gennemtvunget af centralbankens, Fed, renteforhøjelser. Det næste spring i renten på 0,75 procentpoint bliver ikke nogen overraskelse for nogen overhovedet, og yderligere en rentestigning af samme størrelse er også i kortene.

I Europa, hos ECB, står den ligeledes på renteforhøjelser, men her er det ikke den økonomiske vækst der skal bremses, dog skal renten op på et minimalt niveau. Det tyske obligationsmarked indregnede for nogle få uger siden en ECB rente på 3 pct., og jeg forventer ikke, at den kommer højere i denne runde. Også her burde investorerne være forberedt så langt.

Rimeligvis er den fortsat høje inflation en joker i forudsigelserne for finansmarkedernes retning. For inflationen er stadig uventet høj, hvor risikoen for nye prisforhøjelser i alle led er en voksende risiko, og dette understøtter de negative forventninger blandt investorerne. Én løsning er at reducere det offentlige forbrug, hvilket vil dæmpe bnp-væksten, hvilket obligationsmarkederne formentlig vil reagere positivt på.

At Kina og hele Asien bevæger sig hastigt frem i 2023, mod ganske gode vækstrater er slet ikke indregnet i aktiekurserne. I min optik overser investorerne, at Asien nu udgør 40 pct. af den globale økonomi.

Det bidrager ganske givet til de sure politiske miner i Vesten, men problemerne i USA og Europa er nu selvforskyldte. Midtvejsvalget i USA den 8. november løser ikke noget i amerikansk politik, tværtimod, men omvendt overrasker udviklingen ikke.

I Europa er situationen så bedrøvelig, at det er én af flere grunde til at undervægte allokeringen til denne region. Den tyske regering er så splittet internt om alle spørgsmål, at den er dysfunktionel og i Frankrig er Præsident Macron blevet til en slags ”lame duck”, Italien ved ingen hvor er på vej hen.

I Storbritannien står det ikke bedre til. Efter den britiske regerings sidste kaos omkring mini-finansbudgettet, så håber jeg, at alle politiske dårligdomme er medtaget i investorernes forventninger.

Særdeles interessant bliver de børsnoterede virksomheder selv. Det vil næppe overraske, at der kommer en indtjeningsnedgang i en periode blandt en række selskaber – igen, jeg tenderer til at hævde at, disse dårlige nyheder er markedet forberedt på.

Men specielt de globale virksomheder vil fortsat vokse og blive endnu mere dominante, måske endda særligt, hvis der ikke er noget politisk modspil. Dominansen forestiller jeg mig også, at forbrugerne kommer til at mærke i stigende grad idet virksomhederne sætter prisen på produkterne, bestemmer kvaliteten og kundernes adgang til service. Denne situation forventer jeg er godt for indtjeningen og endnu et eksempel på elementer der kan opfattes positivt, men som ikke er indregnet i de øjeblikkelige kurser.

Investorer er ikke klar til gode nyheder

Hvis jeg meget kort og groft lægger de samlede investeringsporteføljer, positioner og de bagvedliggende vurderinger sammen, så er de samlet set fortsat positioneret til et negativt marked. At nervøsiteten fortsat er mærkbar, understreges også af grafik et, der viser, at det berømte VIX indeks fortsat er højt. Jeg vurderer sågar, at flertallet af investorer i realiteten slet ikke har en plan for en pludselig udvikling, hvor der kommer flere positive elementer i spil.

Baseret på min egen erfaring, så er disse situationer særdeles interessante. Det skyldes, at der er et misforhold mellem den fortsat meget stærke fokus på de negative elementer kombineret med manglende fokus på, trodsalt, ganske gode muligheder, eller potentielt gode muligheder.

Hele det globale finansmarked kan fortsat falde ned i et sort hul, hvilket vil være drevet af frygt, eller, hvis Rusland indsætter taktiske A-våben i krigen mod Ukraine. Dette er en risiko, men ikke mit primære scenarie, hvilket i stedet er, at nogle af de positive elementer / udviklinger kommer i spil – spørgsmålet er hvor hurtigt? Og her er jeg usikker.

Enten er det inden for relativt kort tid, og det passer med afslutningen af den store korrektur i finansmarkedet i år. Eller også kommer den positive udvikling først rigtigt til udtryk i starten af andet kvartal til næste år. Min vurdering er, som nævnt, at flertallet af investorer slet ikke er klar til gode nyheder, hvis de skulle komme. Derfor vil jeg hellere købe end sælge aktier lige nu, dog vil jeg fortsat undgå at købe europæiske aktier, medmindre investeringen er særligt spændende.

How helpful was this article?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Related Content
Editor's Choice