DEUK
contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

Global vækst er for stærk til at dø af covid-19

Global vækst er for stærk til at dø af covid-19

///
Comment0
/
Categories

Teaser: Covid-19-virussen spreder sig nu over hele verden, og det samme gør frygten på aktiemarkederne, men investorer risikerer at blive fanget i en irrationel fælde.

Jeg vil tillade mig at starte med en advarsel til aktiemarkederne. I denne sæson forventes 160 til 200 mennesker, alene i Tyskland, at miste livet på grund af en virusinfektion, ikke covid-19-virussen. Den samme virus vil også nå at inficere 2 til 6 millioner mennesker udelukkende i Frankrig – det er influenzaen.

På hele det latinamerikanske kontinent, med en befolkning på 672 millioner mennesker, er der registreret 2 tilfælde af covid-19-infektioner (pr. 1. marts 2020). Som en sammenligning vil mere end 200.000 mennesker dø af misbrug af euforiserende stoffer på det latinamerikanske kontinent i år, ligesom det skete sidste år og som det vil ske til næste år. Misbruget af euforiserende stoffer i Latinamerika mener jeg, at man kan ligestille med en virus der spreder sig, og som er en voksende trussel mod flere latinamerikanske økonomier – jeg argumenterer, at dette repræsenterer en meget større risiko end covid-19 nogensinde kommer til at gøre. Ikke desto mindre har det brasilianske aktieindeks den sidste 1½ uge fulgt resten af verdens aktiemarkeder længere ned, og tabt mere end 10 pct.

Jeg prøver selvfølgelig at illustrere risikoen for, at investorer bliver fanget i en fælde af irrationalitet. Realiteten er, at det er umuligt at kvantificere den globale økonomiske risiko fra covid-19-udbruddet. Dette understreges også ved ekspertvurderinger, der spænder fra, at man skal vaske hænder oftere til, at halvdelen af ​​befolkningen på kloden vil blive inficeret med covid-19. Indtil videre hævder jeg, at det er en signifikant overreaktion at sælge aktiemarkederne ned med 13 til 15 pct. baseret på frygt for de negative økonomiske følger forbundet med covid-19.

Med kunder og kolleger har jeg i længere tid drøftet, om aktiemarkedet var modent til en korrektion på 15 pct., der som altid kan udløses ag en hvilken som helst begivenhed. For kun en måned siden virkede aktiemarkedet stadig robust, men korrektioner kommer altid som en overraskelse, og nu er det allerede sket. Hvis udsalget på aktiemarkedet primært er en korrektion og ikke et gæt på, hvad covid-19 kommer til at koste, så vil jeg betragte faldet som “naturligt”, og som måtte komme på et tidspunkt. Efter en sådan korrektion er det første skridt for investorer altid at finde de aktier, der slet ikke burde have været solgt ned.

Jeg anerkender fuldt ud, at det fortsat er umuligt at forudsige om den globale udbredelse af virusangrebet først lige er begyndt, og med en potentielt ukendt økonomisk omkostning. Men de negative forventninger der pt. er indregnet i aktiemarkederne er langt fra den øjeblikkelige realitet. Nogle sektorer vil selvfølgelig blive ramt mere end andre. I risikozonen finder man flyselskaber, hotelkæder samt restaurant- og underholdningssegmentet, men breder covid-19 sig, så kan f.eks. transportbranchen blive klemt. Allerede nu har flere selskaber meldt ud, at de regner med mindre indtjening i indeværende kvartal, og de fleste selskaber giver sågar et estimat på det tabte terræn. Dermed har man som investor muligheden for at beregne, hvor meget de pågældende selskaber skal handles ned i pris. Dette er dog stadig kun information på enkelt selskabsniveau, som eventuelt kan bruges i estimater af visse sektorudviklinger.

Det er naturligt, at virksomheder inden for disse sektorer får et kurstab på børsen, men i perioder hvor panikken regerer, som i den sidste 1½ uge, så har andre positive udviklinger en tendens til at blive overset. Det statistiske data der kommer fra Kina om udbredelsen af covid-19, som også anerkendes af WHO, peger på, at udbruddet kan have toppet i Kina. Desuden er det min forventning, at en stigende del af Kina er på vej tilbage til et mere normalt aktivitetsniveau.

Skulle den globale spredning af virussen eskalere så vil jeg naturligvis også justere vurderingen af de negative effekter, men lige nu rettes min opmærksomhed lige så meget i retning af ”forholdsregler” som på nye virustilfælde.

Det er uvist om det allerede nu er for tidligt, at se på, post covid-19 epidemien, altså når verden ånder lettet op igen, men det er dog muligt. Som en første forudsigelse er jeg overbevist om, at den globale inflation vil dykke i en periode, hvilket kunne være positivt for aktiemarkedet.

Kendetegnende for covid-19 virussen, at ofrene ofte er de svageste, hvilket også kunne være tilfældet på makroøkonomisk plan. Et land som Tyskland vurderer jeg som særligt udsat idet nulvæksten allerede var sat ind før virussen rigtigt fik fat. Automobilindustrien og alle underleverandører har siden længe mærket en række problemer og eksporten oplevede modgang, blandt andet grundet handelskrigen mellem USA og Kina. Derfor faldt BNP-væksten til nul allerede sidste år (grafik et), men covid-19 virussen har belastet verdenshandlen, til ugunst for lande som Tyskland. Desuden har fokussen på covid-19 virussen overskygget endnu en katastrofal regeringskrise i Tyskland der risikerer at belaste regeringsarbejdet helt frem til efteråret 2021, og denne situation vil blive en udfordring for investorerne post covid-19 udbruddet.

Dog er det min vurdering, at den globale økonomi lige nu fortsat udviser robusthed og jeg mener, at privatforbruget er en vigtig kilde til vækst. Et af de senest offentliggjorte tal vedrørende privatforbruget er fra Frankrig (grafik 2), hvoraf man kan se, at I Frankrig har bekymringen endnu ikke bredt sig. Indekstallet blev endda 104 mod forventet 103 for februar måned, hvilket var positivt. De øvrige målinger af forbrugertilliden verden rundt anser jeg som vigtige i den kommende tid, da gode tal vil være en modvægt til de negative økonomiske konsekvenser af covid-19 virusudbruddet.

Skulle covid-19 spredes aggressivt over hele kloden og derved hæmme privatforbruget, forventer jeg, at mange regeringer vil bruge finanspolitikken på en meget ekspansiv måde til at modvægte de negative økonomiske effekter af virussen. Den tyske finansminister Olaf Scholz er allerede kommet med de første udtalelser der indikerer, at det kan blive nødvendigt med en mere ekspansiv finanspolitik. Men ikke alle lande har lige stort finanspolitisk manøvrerum, så også her vil de svageste lande blive ramt, hvis covid-19 virussen virkelig spreder sig.

I tilfælde af, at en ekspansiv finanspolitik tages i brug, vil det endvidere være vigtigt, at den finanspolitiske ekspansion pumpes direkte ind i privatforbruget. Det bør f.eks. ikke allokeres til byggeri af infrastruktur, nedsættelse af selskabsskat etc., og løsningen kan i yderste konsekvens blive ganske ekstrem som man f.eks. har planer om i Hong Kong, nemlig at uddele penge direkte til borgerne, så de kan bruge dem med det samme – indtil videre vil den globale økonomi dog ved egen kraft kunne reparere den skade som covid-19 virussen måtte resultere i, bortset fra i Kina. Så selv med en markant covid-19 spredning er det min forventning, at den globale økonomi overlever virussen ganske fornuftigt, fordi den globale vækst er for stærk til at dø af covid-19.

Klik her for modtage vores “Økonomisk Spotlight” og læs vores vurderinger af finansmarkedet ligesom tusinder af andre gør rundt om i verden.

Leave a Reply