DEUK
contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

En tsunami af SME konkurser venter

En tsunami af SME konkurser venter

///
Comment0
/
Categories
5
(2)

Teaser: Specielt i aktiemarkederne mærker man optimismen om fremtiden, men særligt de mindre virksomheder bliver i mange lande holdt oppe af tilgang til ekstra likviditet, dog udebliver indtjeningen fortsat hos nogle virksomheder.

Hver eneste dag bliver jeg mødt med spørgsmålet om, hvor meget aktiemarkedet fortsat kan stige, eller om det allerede er kommet for højt op? Skal jeg være helt ærlig, så er det også et spørgsmål, som jeg stiller mig selv dagligt.

Interessant nok er der endda gode forklaringer på, hvorfor de globale aktiemarkeder er steget så konsekvent siden bunden blev ramt for ca. 5 måneder siden. De nye, og enorme, mængder likviditet fra centralbankerne presser penge ind i aktiemarkedet, det er velkendt. De store børsnoterede selskaber, der profiterer af krisen vægter tungere end de selskaber der taber på krisen, altså en slags positivt nettoresultat på den bundlinje.

Min vurdering er desuden, at større selskaber har en bedre chance for at komme igennem Covid-19 krisen end mindre selskaber har, og typisk er det de store virksomheder, som er børsnoterede. For mig er det desuden endnu uvist hvorledes hjælpepakkerne verden rundt kommer til at påvirke de nationale økonomier samt de enkelte virksomheder. Næsten alle nationale hjælpepakker har haft en form for likviditetshjælp til virksomhederne, hvor de mindre- og mellemstore virksomheder (SME segmentet med op til 250 ansatte) proportionalt set nok har den største fordel ud af den del af hjælpepakkerne som vedrører likviditet. Problematikken er naturligvis, at likviditetshjælp risikerer at udskyde pinen for den enkelte virksomhed, hvor den største pine er en konkurssituation. At vurdere, hvor stor konkursrisikoen for SME virksomhederne er rundt om i verden er, efter min vurdering, pt. den største ubekendte i finansmarkederne i forbindelse med Covid-19 krisen.

Den øjeblikkelige optimisme blandt mange investorer er baseret på en forudsætning om, at der en vaccine mod Covid-19 i første kvartal næste år, og jeg vil hævde, at forudsætningen indeholder en ret udbredt vaccination på det tidspunkt. At optimismen er udbredt viser det tyske ZEW-indeks ganske godt (grafik et). Under nogenlunde normale økonomiske forhold vil der være et vist sammenfald mellem de forventninger til fremtiden, som den ene beregning viser, og så de aktuelle forhold. Nu kan man observere, at de aktuelle forhold fortsat skraber bunden, men forventningerne til den fremtidige udvikling er på det højeste i flere år. De to kurver skal på et tidspunkt til at nærme sig hinanden igen – jeg håber, at optimisterne får ret. Det skal nævnes, at dette indeks er det jeg kender til, hvor forskellen mellem forventninger og aktuel situation har den største afstand, så det er ikke fuldt repræsentativt for hverken en region eller globalt, men det er en indikation af, hvordan optimismen har bredt sig.

Før Covid-19 krisen var det min holdning, at privatforbruget / husholdningerne var det mest stabile i den økonomiske vækst. Efter min vurdering er forbrugerne i mange lande da også relativt hurtigt kommet på banen igen, hvilket er virkelig positivt. Som beskrevet indledningsvist vil mange store virksomheder formentlig have nemmere ved at komme igennem krisen uden, at jeg dermed mener, at nogen har det nemt. Derfor anser jeg husholdningerne og de store virksomheder, som de stabile segmenter i økonomierne, og usikkerheden centreres derfor om SME segmentet.

Hvordan den direkte økonomiske hjælp fra hjælpepakkerne til de enkelte virksomhedssegmenter er skruet sammen, er naturligvis meget forskelligt. Men også her forventer jeg, at store virksomheder vil profitere ad flere veje. F.eks. blot ud fra det faktum, at hjælpepakkerne er lig med økonomisk vækst, hvilket naturligvis også tilgodeser store virksomheder.

Ser man på den efterhånden berømte EU redningspakke så mener jeg fortsat, at det er et godt spørgsmål, hvor den økonomiske støtte er mest tiltrængt, og hvor den reelt lander.

Nationalt vil mange regeringer helt sikkert gerne hjælpe de lidende SME-virksomheder via hjælpepakken. Men hjælpepakken forudser, at midlerne også skal bruges til en række samfundsøkonomiske forbedringer, og disse opgaver / tiltag kan lige så vel gå til større virksomheder. I alle lande er langt de fleste SME virksomheder det man definitorisk kalder for ”mikrovirksomheder” med optil 9 ansatte, og typisk har virksomheder i den størrelse ingen signifikans i statistikkerne, og i politik er det svært med gennemslagskraften.

En del af de økonomiske hjælpepakker er i mange lande delvist rettet mod SME segmentet men min holdning er, at hjælpepakkerne ofte er for små. Lige nu giver nogle lande en likviditetshjælp, men min vurdering er, at SME-segmentet i mange lande står overfor indtjeningsmæssige udfordringer i dette års 4. kvartal samt i første kvartal i 2021.

Jeg har talt med flere erhvervs- og kreditchefer i banker, og de er enige i den bekymring, nemlig, at man først om ca. ½ år ser de rigtige økonomiske problemer i SME-segmentet fordi likviditeten lige nu er rigelig, og dermed holdes virksomhederne flydende. Fordi det er fuldstændigt umuligt at få aktuelle informationer om den økonomiske situation blandt SME-virksomheder, så udgør det efter min vurdering en af de store ubekendte som investorer lige pt. står overfor.

Og SME segmentet repræsenterer store tal, hvilket man ikke skal undervurdere, som f.eks. fremgår af en OECD-rapport fra sidste år, der samlet gav et bud på udsigterne for SME-segmentet for hele OECD-området. Den rapport er på knap 400 sider og indeholder en mængde god information, dog er meget data fra 2015, hvilket også er en udfordring vedrørende analyser fra andre organisationer. Men tilbage i 2015 var der f.eks. ansat 118 mio. mennesker i SME-virksomheder i USA, og i Tyskland var det 28 mio. mennesker (grafik to).

Over alt i verden gælder det, at langt størstedelen af SME-virksomhederne er i mikrostørrelsen, og uden tvivl har mange af disse allerede fyret ansatte. Konkursbølgen er dog endnu udeblevet i mange lande, men om et halvt år sætter den formentlig ind. Naturligvis vil det ramme bankernes resultater, og i forbindelse med, at mange økonomier vil mærke fortsat fremgang til næste år vil problemerne for en del SME-virksomheder trække i den modsatte retning – efter min vurdering passer det ind i billedet med en økonomisk vækst der selvfølgelig bliver positiv, men dog ikke så stejl og hurtig, som forventningerne i ZEW-indekset peger på.

Klik her for modtage vores “Økonomisk Spotlight” og læs vores vurderinger af finansmarkedet ligesom tusinder af andre gør rundt om i verden.

How helpful was this article?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply