UK
contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

Lundgreen’s Invest pre-IPO Fond I

Lundgreen’s pre-IPO Fond – Tidlig investering i danske vækstselskaber med mulighed for højt afkast.

Investorer i Lundgreen’s Invest pre-IPO Fond I deltager i afkastet fra værditilvæksten fra en portefølje af danske vækstvirksomheder, som fonden typisk investerer i 6 til 18 måneder før den forventede børsnotering – med en signifikant rabat i forhold til den forventede IPO-pris.

  • Fonden investerer typisk ind i udvalgte kvalitetsvirksomheder 12 måneder før en forventet børsnotering (*). Fonden har en aktiv holdning til investeringerne i virksomhederne, og dermed en kvalificeret tilgang til investeringerne.
  • Fondens fokus er at skabe et afkast fra den værdistigning som selskaberne oplever i perioden frem til IPO tidspunktet. 6 måneder efter børsnoteringen foretrækkes det at afhænde investeringen.
  • Fonden forventes at indløse investorerne i 4. kvartal 2024, med en målsætning om at have skabt et samlet afkast på 75 pct. efter omkostninger.

(*) Fondens investeringsstrategi giver mulighed for investeringer i virksomheder op til 24 måneder før en forventet børsnotering og indtil selve børsnoteringen. Som udgangspunkt er det målsætningen, at der investeres i ca. 10 virksomheder i perioden frem til, at midlerne udbetales til investorerne igen.

Mindste tegning: Minimumsbeløbet der skal tegnes for er kr. 750.000,00.

Risiko: I det skriftlige tegningsmateriale skal investor på en selvstændig blanket underskrive, at investor er opmærksom på, at denne investering kan være særlig risikabel.

Tegning: Fonden er allerede aktiv men nye investorer har mulighed for at tegne frem til senest den 28. juni, dog kan tegningen lukke tidligere.

Tegningskurs: Der kan tegnes til kurs 102. Da fonden allerede er i gang så har der været en første runde af indskud fra investorer, som tegnede til kurs 100. Det skal nævnes, at de ekstra 2 kurspoint tilfalder fonden, hvilket er investorerne (altså ikke Lundgreen’s Capital A/S eller associerede selskaber).

Fondens størrelse: Fonden bliver ikke stor. De krav til investeringerne, som vi stiller betyder, at der er et mindre udvalg af investeringsmuligheder og derfor kan fonden ikke blive udpræget stor.

Omkostninger: Der beregnes et årligt administrationshonorar på 1,5 pct. og i forbindelse med opløsning af fonden beregnes der et performancehonorar på 12,5 pct. af investors afkast efter, at alle omkostninger er indregnet (dette betyder, at de 12,5 pct. beregnes som forskellen mellem investors initiale investering plus påløbne omkostninger, som fratrækkes beløbet til udbetaling, heraf beregnes der 12,5 pct. i 2024). Det skal bemærkes, at alle fondens løbende omkostninger til f.eks. administration, revision etc. er indeholdt i det årlige administrationshonorar på 1,5 pct.

Andre forhold: Den detaljerede præsentation indeholder f.eks. information om, hvorledes vi arbejder med ”work out”, hvis dette bliver nødvendigt, det vil sige hvis der opstår en situation, hvor et selskab ikke udvikler sig som forventet. Præsentationen gennemgår også en række risici, som vi anbefaler, at investor gennemlæser før den endelige tegning af aktier, vi gennemgår ligeledes gerne disse risici med potentielle investorer.

Selskabsform: Fonden er oprettet som et A/S hvor Lundgreen’s Alternative Investments ApS ejer A-aktierne med stemmeret. Eksterne investorer tegner B-aktier uden stemmeret, men med adgang til generalforsamlingen.

Selskabets revisionsselskab: Ernst & Young i Danmark.

Selskabets advokat: Mazanti Andersen, København.

Registrering og rådgivning: Lundgreen’s Invest pre-IPO Fond I A/S er registreret hos Finanstilsynet som en Alternativ Investeringsfond med registreringsnummer 24861. Fonden forvaltes af Lundgreen’s Alternative Investments ApS (registreringsnummer 23243 hos Finanstilsynet)

Bestil mere information her