DEUK
contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

Kina og USA – hver eneste bønne tæller

Kina og USA – hver eneste bønne tæller

///
Comment0
/
Categories
0
(0)

Teaser: Covid-19-krisen tager stadig al opmærksomhed rundt om i verden, men investorer kan blive udfordret af før-corona sager som f.eks. Fase 1 handelsaftalen mellem USA og Kina.

Fase 1 handelsaftalen mellem USA og Kina fra januar indebærer, at Kina har accepteret at importere for 36,5 milliarder US dollars amerikanske landbrugsprodukter. Landbrugsprodukterne er en af fire sektorer som Fase 1 handelsaftalen omfatter så Kinas import af landbrugsprodukter er temmelig afgørende for forholdet mellem de to supermagter. I alt skal Kina købe for 80 milliarder dollars landbrugsprodukter i løbet af 2020 og til næste år. Men som American Farm Bureau Federation (AFBF), endnu relativt roligt, konkluderede for cirka en måned siden, så skal Kina øge importen af landbrugsprodukter fra USA ganske gevaldigt for at nå Fase 1 målene for i år.

Lige nu plager Covid-19-krisen og andre indenlandske problemer den amerikanske økonomi, samt landets præsident. Dette tager formentlig den fulde opmærksomhed pt., men opfylder Kina ikke løfterne til præsident Trumps kernevælgere vil det givet blive bemærket i det ovale kontor i Det Hvide Hus, og om cirka 5 måneder har præsidenten brug for stemmerne fra landbrugsområderne. En fornyet handelskonflikt mellem Washington D.C. og Beijing vil bestemt påvirke de globale finansmarkeder, men ikke nødvendigvis ramme markederne hårdt – det kommer til at afhænge af flere udviklinger.

Meget fair nævner AFBF, at det amerikanske landbrugsministerium (USDA) anerkender, at Kina har igangsat en proces, hvor man åbner op for mere amerikansk landbrugseksport. På den anden side ændrer det ikke det faktum, at Kina blot importerede for 3 milliarder dollars i årets første kvartal (Kina mener det er 5 milliarder dollars). Dette er temmelig langt væk fra 2020-målet på 36,5 mia. dollars, hvorfor denne udvikling er værd for investorer og finansmarkedet at være opmærksom på.

Der er naturligvis sæsonudsving i Kinas import af landbrugsprodukter fra USA. Men selv korrigeret for sæsonændringerne har AFBF beregnet, at landbrugseksporten fra USA til Kina skal op på 22 milliarder dollars alene i fjerde kvartal i år, hvilket er urealistisk.

Handelsaftalen fra Fase 1 inkluderer også 3 andre sektorer, hvor Kina skal øge importen, det er industriprodukter, energi og tjenesteydelser. Hvis importen inden for disse tre segmenter overstiger aftalens målsætninger så vil dette sandsynligvis tilfredsstille Washington, men der er ingen indikationer på, at der ad denne vej sker en afbalancering af den manglende import af landbrugsprodukter. Sagt på en anden måde så er Fase 1 aftalen, der blev underskrevet i januar, allerede ved at gå op limningen, og sågar i det amerikanske valgår.

Indtil videre har det ikke skabt spændinger, men man ved aldrig. Det kan være, at den amerikanske regering er tilfreds med en fremgang sammenlignet med tidligere år ud fra devisen om, at målsætningen ikke blev nået, men situationen blev dog bedre. Dette kunne meget vel beskrive følelserne lige nu, altså en slags borgfred, og derfor er der pt. ikke nogen akut trussel for finansmarkeder og investorer.

Men jeg kommer ikke væk fra tanken om en skævhed i handelsforhandlingerne, da en eller begge parter glemte den virkelige verden samt markederne, og det viser endnu en gang, hvor vanskeligt det er at regulere handelsbalancer.

Næsten to tredjedele af den amerikanske landbrugseksport til Kina udgøres af et enkelt produkt, nemlig sojabønner, hvor bomuld er nummer to med kun fem pct. Det understreger, hvor vigtig eksporten af sojabønner til Kina er for de amerikanske landmænd, hver eneste bønne tæller så at sige.

Den grundlæggende fejl i handelsaftalen om landbrugsprodukter er den stærke fokus på dollars i stedet for volumen. Den amerikanske regering sigter mod en reduktion i handelsunderskuddet overfor Kina, hvilket fører til tankegangen i dollars, selvom importører og forbrugere tænker i tons og kilo, altså, hvilket behov man har. Fase 1-aftalen relaterer til priser tilbage i 2017, men den aktuelle pris på sojabønner er pt. 10 til 15 pct. lavere end i 2017, hvilket alene giver en udfordring sammenlignet med det aftalte mål regnet i dollars. Det er dog ikke den største udfordring, et større problem er, at i øjeblikket køber de kinesiske importører knap nok de amerikanske sojabønner.

Brasilien har haft en rekordhøst af sojabønner, som naturligvis presser priserne ned, og desuden er den brasilianske real svag. Det betyder, at de kinesiske importører kan købe sojabønner i Brasilien ca. 20 pct. billigere end i USA.

Man kunne frygte, at det amerikanske forhandlingsteam har en tro på, at når de indgår en aftale med Beijing, så bliver den aftale nærmest lov i Kina, men det er ikke sådan, at Kina fungerer. Den kinesiske økonomi er faktisk utrolig liberal på mange måder, og det foreløbige Fase 1-resultat mere end noget andet viser, at den ønskede regulering af handelsbalancen er vanskelig at styre og har en god chance for at mislykkes.

Som grafik et og to viser, så er Kinas eksport til USA ret ekstrem, men omvendt er det set ud fra et kinesisk synspunkt den eneste skævhed, og over for andre lande er problematikken ikke udpræget. Min vurdering er fortsat, at Kina ikke har noget problem med, at eksportoverskuddet overfor USA nedbringes, men samtidig anser Beijing ikke en reduktion i Kinas handelsoverskud som en redning af den globale vækst. Dermed også sagt, at der er en vedvarende latent risiko for, at Beijing ikke har den store frygt for en ny handelskrig med USA, og derfor kan der nemt opstå en hård konflikt om Fase-1 resultaterne.

Med hensyn til hvordan jeg bruger den hidtidige udvikling i Fase-1 handelsaftalen i risikovurderinger i mit professionelle virke er, at handelsaftalen er under pres, men indtil videre er det ikke stærkt nok til at skabe volatilitet i finansmarkederne. Situationen er på min radarskærm, men selvom handelskrigen pludselig skulle eskalere igen, så er det min vurdering, at finansmarkederne nu begynder at inddrage sandsynligheden for om Trump overhovedet bliver genvalgt, da dette tema pt. stiger i aktualitet.

Klik her for modtage vores “Økonomisk Spotlight” og læs vores vurderinger af finansmarkedet ligesom tusinder af andre gør rundt om i verden.

How helpful was this article?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply