DEUK
contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

Finansmarkedets nye darling hedder WAI

Finansmarkedets nye darling hedder WAI

///
Comment0
/
Categories
0
(0)

Teaser: Nogle af de bedste tyske økonomer har udviklet et nyt økonomisk indeks, der skal fungere som en tidlig økonomisk indikator, og det er lavet med inspiration fra den amerikanske centralbank, hvilket er ganske spændende.

Mandag den 18. maj præsenterede den tyske centralbank Bundesbank et nyt indeks der kan blive finansmarkedets nye darling. Da det første signal som WAI (Wöchentlicher Aktivitätsindex) giver desuden er positivt, er det jo i disse tider yderligere en grund til at stifte bekendtskab med WAI.

I WAI indgår syv komponenter som der er mulighed for at måle på 24 timer i døgnet, året rundt. Det data man bruger som input er desuden stort set tilgængeligt i realtid, hvilket er et af de flere spændende elementer ved WAI.

Helt grundlæggende er det naturligt, at de syv komponenter har en betydning for den økonomiske aktivitet i samfundet. Desuden beskriver komponenterne forskellige aktiviteter i samfundet således, at man forsøger at undgå gentagelser af samme aktiviteter, der dermed ville tælle dobbelt i indekset.

Den første komponent er det man kalder ”realiseret strømforbrug”, hvor der er korrigeret for transport af strøm samt for elselskabernes eget strømforbrug. Den anden komponent er ”Maut” som er det tyske ord for den motorvejsafgift som speditører betaler for, at deres lastbiler kører på motorvejen. Strømforbruget og Maut er samlet de to indikatorer man i WAI modellen bruger til at forudsige ændringer i produktionen. Maut er desuden indikator for udviklingen inden for handel. Til at forudsige udviklingen på arbejdsmarkedet inddrager man Google idet man måler indirekte på arbejdsløsheden ved hjælp af to søgeord / komponenter, som man har defineret. Det ene ord er ganske enkelt ”arbejdsløshed”, og det andet er ”Kurzarbeit” (oversættelsen vil passe med forkortet arbejdstid, da udtrykket er klart defineret i det tyske sprog, eftersom en arbejdsgiver i Tyskland kan nedsætte medarbejdernes arbejdstid i krisetider).

Til at beskrive den globale økonomiske aktivitet bruger modellen ét eneste stykke data, eller tal, nemlig det samlede antal flyafgange i hele verden, bestående af afgange for både passagerfly og fragtfly. Igen er det meget sigende for tilgangen til data i dag, for WAI henter data om flybevægelser samme sted, som mange andre også besøger, nemlig flightradar24.com.

Gennem det seneste årti er der naturligvis opstået nyt data, hvilket WAI også benytter sig af, i dette tilfælde til at måle på den næstsidste komponent, mobilitet. Der er nu så mange stationære målestationer for luft- og partikelforurening i tyske storbyer, at man derigennem også kan måle ændringer i mobiliteten, endda ret nøjagtigt. Igen bruger man data, som er offentligt tilgængelige, denne gang henter man det hos Det Europæiske Miljøagentur på Kongens Nytorv i København.

Den syvende komponent vil forvirre læsere i Danmark og Kina, for det er noget så basalt som kontanter, eller helt præcist, hvor mange kontanter der bliver hævet i Tyskland på en uge. Danmark og Kina er blandt de lande i verden, hvor online handel er hyppigst brugt og elektroniske betalinger i det hele taget præger samfundet. Men Tyskland er langt bagefter på denne front, og derfor er kontantbetaling fortsat udbredt i Tyskland. Og her trækker Bundesbank så trumfen med brugen af centralbankens insiderviden, nemlig om den daglige aktivitet i det tyske banksystem.

En første tanke kunne være, at disse data svinger helt enormt afhængig af årstiden, hvilket er korrekt. Men WAI er konstrueret således, at der bliver foretaget en såkaldt sæsonkorrektur for hver eneste datarække der kommer ind i modellen. Dette arbejde indeholder en vis kompleksitet, men kræver primært en troværdig datahistorik. Allerede her kan man overveje om luftforureningen har tilstrækkelig historisk data, hvilket Bundesbank formentlig vurderer er tilfældet. Alternativt mener man måske, at luftforureningen er den bedste indikator for mobilitet, om ikke andet, så synes jeg, at det er et spændende stykke data at bruge i denne sammenhæng.

Næste arbejdsskridt i modellen er, at man laver et glidende 12-ugers gennemsnit ud af de ugentlige WAI indikationer, og på den måde forsøger man ved kvartalsafslutningen at have et bud på BNP-væksten i det nyligt afsluttede kvartal. Og efter så mange fine ord, så kommer det naturlige spørgsmål – virker WAI?

Ganske væsentligt er, om man måler på de rigtige komponenter, hvilket Bundesbank også selv nævner, men forarbejdet til modellen er velfunderet. Ellers er svaret på spørgsmålet ligetil, at det ved jeg ikke, for finansmarkedet er først lige blevet introduceret for WAI for kort tid siden. Min forventning er dog, at mange i finansmarkedet vil se på WAI, og alene derfor får indekset en betydning, indtil det viser sig hvor nøjagtige forudsigelserne er. Det meget nyslåede over indekset betyder også, at det ikke er lykkedes mig at få data til at lave en grafik, men indekskurven følger ganske fint udviklingen i BNP-væksten som er vist i grafik et.

Det første indekstal som er blevet offentliggjort er tallet pr. den 12. maj, der viste minus 4,6. Indekset har været noget længere nede i løbet af april, og derfor vurderer Bundesbank den nuværende udvikling til den positive side.

Men det er en rå verden som WAI møder fra den første dag, og i min egen vurdering af tysk økonomi indgår der i tiden endnu færre komponenter. De er ikke så tidlige som WAI’s data, men jeg ser på hvorledes forbrugerne har det, altså forbrugertilliden samt det reelle detailsalg, og her er min forventning en umiddelbar tilbageholdenhed. Desuden giver jeg fortsat bilproduktionen i Tyskland en særlig vægt i vurderingen. Grafik to viser det samlede antal nyregistrerede personbiler i hele EU, og det understreger hvilke gigantiske udfordringer som den samlede tyske automotive sektor fortsat står overfor.

For et par uger siden var den tyske bilindustri atter i Berlin for at finde støtte, men der er fortsat ingen hjælp at hente. Man skal ikke undervurdere, hvor stor en betydning denne sektor har for tysk økonomi, og måske WAI ikke får opfanget dette helt så tydeligt i sit data input.

Klik her for modtage vores “Økonomisk Spotlight” og læs vores vurderinger af finansmarkedet ligesom tusinder af andre gør rundt om i verden.

How helpful was this article?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply