DEUK
contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

Et sjældent optimistisk finansmarked

Et sjældent optimistisk finansmarked

///
Comment0
/
Categories
5
(5)

Teaser: Investorerne var fortsat i humør til at købe alle former for værdipapirer forud for afslutningen på 2020, og meget tyder på, at optimismen fortsætter ind i januar.

Den største mængde af julegaver som jeg fik i år var sædvanen tro de elektroniske, i form af store analyser fra en række banker, og andre finansielle virksomheder, rundt om i verden. Alle analyserne omhandler naturligvis udsigterne for finansmarkederne i 2021, og sjældent har jeg da oplevet en sammenstemmende optimisme om, at 2021 bliver et fantastisk år for den globale økonomi, samt for investorerne.

De enslydende forventninger er, at den globale økonomi fortsat belastes af Covid-19 pandemien i første kvartal, men vendingen kommer derefter, når der er kontrol over pandemien. Inflationen forbliver på et lavt niveau, og de finanspolitiske tiltag kombineret med den kvantitative pengepolitik vil være bærende for optimismen i løbet af 2021.

Implikationerne i finansmarkedet kan alle investorer efterhånden også svare på, uanset hvilket tidspunkt på døgnet man spørger. Svaret er, forsat lave renter i obligationsmarkedet, hvilket igen giver øget efterspørgsel efter kreditobligationer og aktier.

De udsigter er for længst indregnet i kurserne og jeg er meget opmærksom på om man i finansmarkederne blot køber fordi andre køber. Det betyder, at helt grundlæggende vurderinger af virksomheder og kreditobligationer bliver sat ud af spil, og markedet bevæger sig i retning af at købe værdipapirer i fartblindhed. Konsekvensen af den situation har alle investorer lært hvad betyder siden det hollandske marked for tulipanløg brød sammen i februar 1637.

Mit primære scenario for 2021 er ikke, at stigningerne på alle former for værdipapirer udvikler sig til en boble, så min holdning er ikke en forudsigelse af en boble, der brister. Men jeg mener, at det i 2021 løbende vil være utrolig sundt at vurdere, hvorfor finansmarkederne stiger yderligere, hvis det sker.

Mange analyser peger, i stor enighed, på den største risiko for det positive scenarie nemlig, at en forsinket vaccinationsproces mod Covid-19 også vil forsinke den forventede positive udvikling i den globale økonomiske vækst.

Også jeg har forstået rationalet, der hedder, at de mange økonomiske hjælpepakker begynder at virke kombineret med en tilbagevenden til en normal hverdag, hvor der er et opsparet forbrugsbehov i husholdningerne. Dette kombineres med et finansmarked, der fortsat oversvømmes med uendelige mængder likviditet, hvilket alt i alt resulterer i det ene købssignal efter det andet.

Denne stærke tro går igen flere steder, som f.eks. også blandt de tyske virksomheder. Erhvervslivets tro på fremtiden (grafik et) steg i december, i stedet for at falde som forventet. Her bliver der også set hen over Covid-19 krisen, med fokus på de lysere tider en gang om seks måneder.

I finansmarkedet læner vi os alle op ad den samme historie, hvilket er de situationer, hvor min bekymring stiger. Men retningen er pt. entydig i alle markeder, og det er ikke nu, at man f.eks. skal forsøge at finde en nedadgående korrektur i aktiemarkedet på 10 pct.

Omvendt er det min vurdering, at den drivende kraft bag de fortsat stigende kurser er den enorme mængde likviditet, som findes i det finansielle system, og det er ikke længere en positiv makroøkonomisk historie, som giver opdriften. Derfor kan det fortsatte køb stoppe brat, hvis hausse markedet udelukkende skyldes adgang til rigelig likviditet.

Min tro er, at den største usikkerhed, som mange investorer forsøger at måle på er, hvor hurtigt Covid-19 vaccinationerne skrider frem. Jeg vurderer, at mange investorer havde troet på, et hurtigere vaccinationsforløb så de vestlige lande havde overstået vaccinationerne omkring slutningen af første kvartal, mere realistisk er pt. i slutningen af andet kvartal. Denne forsinkelse kan dog opvejes af, at flere vacciner bliver godkendt således, at tilgangen til vacciner stiger. Dermed mener jeg, at pt. er udviklingen i pandemien nogenlunde inden for den udvikling som er indregnet i finansmarkederne, men de nye mutationer af Covid-19 virussen kan ændre billedet ganske hurtigt.

Makroøkonomisk står, specielt den vestlige verden, overfor et kvartal med modvind. Et af mange eksempler bliver de tyske fabriksordrer (grafik to) som meget vel begynder at pege nedad igen, og i første kvartal forventer jeg fortsat mange konkurser blandt mindre virksomheder i Europa. Det er nogle af grundene til, at jeg forventer ganske pæn volatilitet i 2021, men trods denne udsigt har jeg stadig et balanceret syn på året. Det skyldes primært, at der i det nye år også vil opstå nye, eller forstærkede investeringsstrømme. Fjernøsten har i store træk Covid-19 krisen under kontrol, Kina forventer jeg vil forsøge at stimulere privatforbruget og afklaringen på Brexit giver et andet syn på Storbritannien som investeringsdestination. Der er absolut gode historier for investorer her i år 2021, men fra årets start bliver det optimismen, og ikke de gode nyheder, som skal trække kurserne højere.

Klik her for modtage vores “Økonomisk Spotlight” og læs vores vurderinger af finansmarkedet ligesom tusinder af andre gør rundt om i verden.

How helpful was this article?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 5

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply