DEUK
contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

ASEAN-landende skal tilbage på sporet

ASEAN-landende skal tilbage på sporet

///
Comment0
/
Categories
0
(0)

Teaser: Covid-19 pandemien er formentlig ved at nå et globalt højdepunkt, men mange lande prøver allerede nu at komme tilbage i kampen for at sikre sig vækst og fornyet fremgang, og det bliver ganske spændende.

Håbet er, at alt blot kan følge aktiemarkedets hurtige retur til kursniveauerne før Covid-19 ramte verdensøkonomien. En af flere udfordringer er, hvordan var det nu lige, at en række økonomier havde det før virussen tog turen verden rundt? Ingen steder var økonomien rosenrød, men specielt i Europa stod det sløjt til – spørgsmålet, som vil presse sig på overfor investorer i løbet af i år, bliver netop om vi, f.eks. i Europa, blot jagter at komme ud af den nuværende krise for at komme tilbage til en ”nulvækst plus” situation?

Som altid vil vi kende svaret bagefter, men min forventning er, at den økonomiske krise der opstod i forbindelse med håndteringen af Covid-19 virussen meget vel kan forandre mange ting og retninger. Dermed siger jeg også, at det er overvejende sandsynligt, at man som investor skal orientere sig på ny fordi verden, som vi kendte den da året startede for blot nogle få måneder siden, er ændret så meget, at den fremadrettede rejse nu ser delvist anderledes ud.

Når, ikke bare aktiemarkedet, men hele finansmarkedet kollapser, som det gjorde i marts, så lammer det rigtig mange investorer. En betydelig årsag er ganske enkelt, at markedsbevægelserne er så store og hurtige, at det ikke levner tid til overvejelse. Den behagelige returrejse, med stort set daglige stigninger, som gennem den seneste 1½ måned, har dog også en negativ effekt hos investorer. Det udmønter sig nærmest i en slags fartblindhed idet retningen jo kun er én vej, op, og man behøver ikke at skulle udfordre sig selv, eller sine investeringer, da pengene ruller ind igen hver eneste dag. Men hvis jeg holder mig til, hvad jeg skrev i forrige afsnit, så stopper den øjeblikkelige uproblematiske rejse en dag, måske sågar brat. Senest på det tidspunkt undgår man, som investor, ikke at skulle træffe nogle langfristede beslutninger om, hvorledes Covid-19 kommer til at ændre det globale økonomiske landskab.

Det er stadig på et tidligt stadie at tolke på de globale økonomiske effekter efter Covid-19. Men én udvikling jeg indtil videre betragter som sandsynlig, er en forstærket hastighed af de trends, som allerede var i gang før virusudbruddet ramte verden.

De investorer der beskæftiger sig med investeringer i Emerging Markets har formentlig også de 10 ASEAN-lande (Association of Southeast Asian Nations) på radarskærmen, da denne Fjernøstlige gruppering er et klassisk vækstområde. Hidtil har disse lande evnet at komme hurtigt på fode igen efter forskellige kriser, men intet er som det plejer, og det er en fair overvejelse, hvor hurtigt genrejsningen sker denne gang.

Som grafik et viser så kom både Indonesien og Malaysia igennem første kvartal med færre skrammer end de fleste, men alligevel blev væksten i begge lande lavere end forventet. Desuden skal man tænke på, at en række asiatiske lande blev ramt relativt tidligt fordi meget rejseaktivitet forsvandt hurtigt efter de første udbrud i Kina. Således gik Thailands hotel- og restaurationsbranche tilbage med 24 pct. i første kvartal, og landets regering har endnu ikke lukket op for hotelindustrien.

For Filippinernes vedkommende kom den negative vækst både fra mindre byggeri, men man blev også ramt af, at Kina lukkede ned, hvilket ramte mange filippinske underleverandører til kinesiske virksomheder. Filippinerne bliver også et eksempel på, hvorledes Covid-19 krisen denne gang kommer til at trække ud, idet Kinas økonomi stadig ikke er oppe på samme omdrejninger som tidligere, og i Filippinerne er der fortsat en delvis nedlukning af landet.

Umiddelbart virker det til, at Europa for en gang skyld kommer hurtigere ud af problemerne end f.eks. ASEAN-landene. Men så vender spørgsmålet tilbage, om det så blot er retur til en økonomisk vækst på niveau med før coronakrisen? Lige nu pumper hjælpepakkerne ud i det europæiske økonomiske system, men som grafik to viser, så har de fleste store ASEAN-lande bedre finanspolitisk råderum til at lave økonomiske hjælpepakker end mange europæiske lande har.

Mit hovedscenarie er, at trods den øjeblikkelige modvind, så ASEAN-landene vender tilbage til de høje økonomiske vækstrater, men jeg tillægger det betydning om de respektive regeringer formår at gennemføre fornuftige vækstpakker. Langfristet ser jeg på, hvorledes f.eks. turistindustrien fortsat udvikles, men også om der flyttes produktion fra Kina til ASEAN-landene. Det vurderer jeg som meget sandsynligt, f.eks. inden for produktionen af halvlederkomponenter.

Om Covid-19 krisen forstærker disse udviklinger er et åbent spørgsmål, men igen er det mit hovedscenarie, at forskellen mellem BNP-væksten i ASEAN-landene og Eurozonen udvides, så meget at ASEAN-landene pludselig bliver synlige i det globale økonomiske landskab. Lige nu repræsenterer ASEAN-landene 3,3 pct. af det samlede globale BNP, hvor Eurozonen optager ca. 16 pct. Ved afslutningen af dette årti er mit bedste bud, at dette forhold er flyttet til 5 pct. til den fjernøstlige gruppering og 13 pct. til Eurozonen. Det syner måske ikke af meget, men når man samtidig inddrager forventningen om en kinesisk økonomi, der vokser til at udgøre ca. 22 pct. af verdens samlede BNP i 2030, så betyder det, at blot Fjernøsten (eksklusiv Japan) repræsenterer mere end en fjerdedel af verdens BNP om 10 år. På det tidspunkt tegner USA sig vel stadig for godt 20 pct. af det globale BNP, hvilket igen betyder, at Fjernøsten og USA sammen favner over mere end halvdelen af verdens BNP om blot 10 år. Jo, min vurdering er, at Covid-19 krisen forstærker denne udvikling, og det får en enorm betydning for europæiske virksomheder og investorer.

Klik her for modtage vores “Økonomisk Spotlight” og læs vores vurderinger af finansmarkedet ligesom tusinder af andre gør rundt om i verden.

How helpful was this article?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply