DEUK
contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

USA’s 10-års rente stiger til 4 pct. i 2019

USA’s 10-års rente stiger til 4 pct. i 2019

///
Comment0
/
Categories

Teaser: Krystalkuglen bliver pudset ekstra grundigt i disse dage for 2019 venter lige om hjørnet, og det er altid spændende med bud på tendenser i det nye år, herunder hvordan USA’s 10-årsrente udvikler sig.

På denne tid af året spørger vi, på vegne af vores kunder, en række kapitalforvaltere i ind- og udland om deres forventninger til det kommende år. Som altid i mit univers, er renten på amerikanske 10-årige statsobligationer den mægtigste og mest betydningsfulde rente af alle renter. I min vurdering af finansmarkederne indgår den som en grundsten uden, at præcis den rente langt fra altid er bestemmende for udviklingerne i de forskellige finansmarkeder. Men i tiden er finansmarkederne i en fase, hvor jeg mener, at den amerikanske 10-års rente betyder mere end i en gennemsnitlig situation. Og lad mig afsløre det allerede nu – hvis man har den holdning, at renten på amerikanske 10-årige statsobligationer skal have nogen styrende indflydelse på finansmarkedet i 2019, så bliver næste år gabende kedeligt, men det er jo altid farligt når alle tror det samme…

Efter min opfattelse er den gængse forventning i finansmarkedet at den amerikanske centralbank Federal Reserve Bank (Fed) hæver renten med 0,25 procentpoint i december og dermed går Fed ind det nye år med en rente på 2,50 pct.

I en periode siden denne sommer har det desuden været en overvejende opfattelse i finansmarkederne, at Fed ville hæve yderligere tre gange i løbet af 2019 således, at centralbankrenten er 3,25 pct. om godt 12 måneder. På det seneste er der sket en bevægelse mod, at økonomer nu begynder, at tro på to renteforhøjelser viser en helt frisk rundspørge blandt U.S. økonomer foretaget af TV stationen CNBC. Dog er vandene stadig delte da 45,9 pct. af de adspurgte tror på de to rentestigninger mens 40,5 pct. fortsat argumenterer for tre renteforhøjelser.

Uagtet om man forventer to eller tre renteforhøjelser i 2019 så er min opfattelse, at holdningen til udviklingen i den amerikanske økonomi til næste år stort set er den samme uanset, hvem man spørger. Den dominerende holdning er, at inflationen ikke stiger til et højere niveau, snarere kommer den under kontrol og samtidig sløjer den økonomiske vækst af. Af samme årsag er der mange forventninger om en 10-års rente som vil pendle omkring 3,25 pct. gennem hele næste år, og som jeg opfatter argumenterne er de primært baseret på udviklingen i de klassiske vigtige nøgletal som f.eks. netop inflation og BNP-vækst. Men hvilken konsekvens i finansmarkedet har denne holdning?

Det mest tydelige er, at et stort flertal af dem som jeg har haft kontakt med mener, at rentekurven i USA skal blive lige så flad som den berømte pandekage. Med yderligere to til tre renteforhøjelser i 2019 så ender centralbankrenten på enten 3,00 eller 3,25 pct. mod den nuværende 10-årsrente på 3,05 pct.

Det ligner altså en flad rentekurve til næste år, og jeg er endda stødt på argumentet om, at 10-årsrtenten skal falde til under tre pct. trods renteforhøjelserne fra Fed, altså sågar en let invers rentekurve. Det er en særdeles usædvanlig oplevelse at støde på så få der ikke bare tror på en helt almindelig parallelforskydning af rentekurven, og jeg kan slet ikke finde en person der argumenterer, at 10-års renten skal stige til blot 4,00 pct. Man skal tænke på, at Fed forventes at hæve den korte rente med samlet 0,75 til 1,00 procentpoint frem til udgangen af næste år og derfor vil et bud på en 10-årsrente på 4,00 pct. være nærliggende under normale økonomiske forhold – jeg overvejer dette fænomen….

Det gør jeg fordi der er en overhængende fare for at konsensus luller sig selv i søvn vedrørende det kedelige kommende år. Som grafik et viser er der ingen tegn på, at pessimismen pludselig banker på døren i USA den 1. januar. Grafikken viser composite PMI, altså de sammensatte forventninger fra alle erhvervssektorer i USA, hvor en måling over indeks 50 viser ekspansion. Jo højere tallet er, jo større er forventningen om ekspansion og de målte tal er i det ret ekspansive område.

Detailsalget er også på et relativt højt niveau og det samme er forbrugertilliden. Med hensyn til inflationen er jeg enig i, at energipriserne sågar kunne falde, hvilket naturligvis bremser inflationen men fødevarepriserne falder ikke nødvendigvis og der er omkring 50 pct. risiko for, at løninflationen begynder at vise sig i USA – alle sammen faktorer der viser en sund økonomisk aktivitet, hvilket taler for en helt almindelig parallelforskydning af rentekurven således, at 10-årsrenten lander på 3,75, og måske endda snapper mod 4,00 pct. når dette årti rinder ud.

De ”kedelige” hævder, at den økonomiske plan som præsident Trump har igangsat ikke holder og dermed går luften ud af vækstballonen, hvilket jeg er fuldstændig enig i, men det bliver værre endnu. For som mange også peger på, så vokser statsgælden, hvilket tynger økonomien. Det er fuldstændigt rigtigt, og som det fremgår af Den Internationale Valutafonds forventninger (grafik to) så er USA på vej mod et uholdbart niveau på statsgældens størrelse. Første skridt på rejsen bliver et større udbud af statsobligationer, hvilket igen støtter argumentet om en højere 10-års rente. Dernæst indtræder der en stigende risiko for nervøsitet om USA’s statsgæld og landets evne til at klare byrden – dette sender først renten rigtigt op, men spekulation gemmes til en anden gang, næste skridt er de 4,00 pct.

Klik her for modtage vores “Økonomisk Spotlight” og læs vores vurderinger af finansmarkedet ligesom tusinder af andre gør rundt om i verden.

Leave a Reply