DEUK
contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

Spænding om Kinas vækst det næste halve år

Spænding om Kinas vækst det næste halve år

///
Comment0
/
Categories

Teaser: Kinas regering forventer, at BNP væksten bliver 6,5 pct. i år og en række økonomer forudser sågar 6,6 pct. men det kan pludseligt være optimistisk.

Umiddelbart virker en stabil BNP vækst omkring 6,5 pct. ganske tilforladeligt, men ikke et eneste menneske er i tvivl om, at Kina befinder sig i et stormvejr – i det mindste en amerikansk storm. Kinas regering er velkendt for at øge investeringerne i infrastruktur, hvis væksten skulle vise svaghedstegn. Dette er naturligvis en mulighed til enhver tid men samtidig er den kinesiske regering meget fokuseret på at mindske gældspuklen i Kina. Jeg vurderer, at det sidste punkt vægter tungest for regeringen, og derfor udfordrer jeg markedsforventningen om en BNP vækst på 6,6 pct.

Uanset hvor man ser hen i verden så har ethvert land sine ubalancer, hvilket også gælder for Kina. Omvendt mener jeg ikke, at Kina har større udfordringer end mange andre lande. Gældspuklen er i Kina én af landets ubalancer, og den jeg betragter jeg som en af Kinas væsentligste økonomiske udfordringer, hvilket mange andre i finansmarkedet også gør. Det vigtigste er dog, at Kinas regering har taget problemet til sig og har sat sig for, at gælden skal reduceres. Statsgælden har udviklet sig fra 30 pct. af BNP i 2012 til 52 pct. i 2017, hvilket ikke er en bekymring men det er derimod virksomhedernes gæld. Samlet er den private sektors gæld steget fra 140 pct. af BNP i 2012 til 190 pct. i 2017. De private husholdningers gæld er steget i perioden således, at den nu udgør ca. 50 pct. af BNP og dette er giver på ingen måde grund til bekymring. Jeg betragter det som en naturlig udvikling af en forbrugsøkonomi.

Virksomhedernes gæld er der, hvor regeringen ønsker en opbremsning, hvilket reelt betyder, at der skal ske en konsolidering, og lavere gearing, i virksomhedernes balancer. Dette vil virke som en bremse på BNP-væksten dog er det usikkert, hvor hurtigt det sker.

Den opbremsning i Kinas økonomi kommer på et uheldigt tidspunkt grundet handelskrigen med USA. Det er dog min opfattelse, at regeringen i Beijing anser gældsreduktionen som så betydningsfuld, at man er parat til give køb på den negative effekt som dette måtte have på BNP-væksten, uagtet handelskrigen.

Som modvægt gennemfører regeringen i år en lang række skattelettelser. Det gælder både for erhvervsvirksomheder og almindelige lønmodtagere, hvor lettelserne for den første gruppe er gennemført, og vedrørende personskatten bliver de nye skattesatser vedtaget i oktober. Den nye skattelov har været længe undervejs men helt uden tvivl har handelskrigen forceret arbejdet således, at et øget indenlandsk privatforbrug kan afbøde effekten, hvis handelskrigen skulle trække ud. Regeringen i Beijing har da også opfordret kineserne til at forbruge løs af de ekstra penge som skattelettelserne giver, og det er med rigtig god grund.

Som grafik et viser er væksten i detailsalget faldet siden april. I mit firma bruger vi i tiden ekstra tid på kinesernes privatforbrug for det er usikkert om der sker en forbrugsopbremsning, eller blot en omlægning grundet højere udgifter til fødevarer samt, at forbrugerne køber produkter af højere kvalitet. Men vi ser også på fænomenet med den øgede låntagning fra husholdningernes side, som nævnt tidligere, sammenholdt med et detailsalg der er under pres. Der er nogle udviklinger som burde være anderledes og derfor mener jeg, at der pt. er en vis usikkerhed om privatforbrugets retning.

Jeg er utrolig spændt på om skattereformen kan bevæge privatforbruget så meget frem, at det resulterer i en mærkbar BNP-vækst. Der er ingen tvivl om, at skattelettelserne øger husholdningernes disponible indkomster men det springende punkt er om det omsættes til privatforbrug eller opsparing.

Hvis Kinas økonomi skal vokse i fremtiden så betyder det, at privatforbruget nødvendigvis må få en mere dominant betydning. Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver udviklingen over tid, men jeg er observant overfor hastigheden i udviklingen og det bliver en ændring, at privatforbruget skal løfte mere af BNP-væksten end det har været sædvane i Kinas økonomi.

Den udvikling passer med min langfristede forventning om, at Kinas økonomi ændres signifikant til en indenlandsk drevet økonomi. Det er ikke nogen hemmelighed, at regeringen i Beijing har den målsætning fordi man løbende forsøger, at mindske eksportens betydning for landet.

Efter min vurdering er det et åbent punkt, hvor hurtigt der kan komme yderligere skub i privatforbruget men jeg er lige pt. skeptisk om der kommer en signifikant effekt i fjerde kvartal. Senest skal forbrugseffekten dog slå igennem i den kinesiske nytårsuge i første kvartal til næste år. Det er den helt store årlige forbrugsuge, hvor der meget gerne skal være en mærkbar effekt af skattelettelserne.

Den amerikanske handelskrig mod Kina begynder at få en effekt i andet halvår i år, hvor en del virksomheder kommer til at mærke den negative effekt af importtolden. Kombineret med den tidligere beskrevne officielle ambition om, at sænke gældspuklen så er mit mest sandsynlige scenarie, at modvinden det næste halve år samlet set bliver stærkere end medvinden fra et øget privatforbrug. Derfor ser jeg også en voksende risiko for, at den årlige BNP-vækst falder til seks pct. hurtigere end finansmarkedet forventer (grafik to).

Alle dårlige nyheder fra Kina får altid større overskrifter end de gode nyheder, og et hurtigere fald i væksten vil få opmærksomhed. Lige i øjeblikket er min vurdering, at for meget frygt er indregnet i det kinesiske aktiemarked og derfor kan aktiemarkedet udmærket stige med 15 pct. inden årets afslutning. Skulle BNP-væksten vise sig at være på vej mod 6 pct. inden for det næste halve år så vil aktieinvestorerne ikke kunne lide den start på det kommende år, men det er helt op til de kinesiske forbrugere.

Leave a Reply