DEUK
contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

Pludselig opbremsning i kinesisk forbrug

Pludselig opbremsning i kinesisk forbrug

///
Comment0
/
Categories

Teaser: Det kinesiske detailsalg var under forventningerne i oktober, hvilket selvfølgelig giver anledning til at overveje Kinas økonomi endnu en gang.

På den berømte ”Singles Day” i søndags, den 11. november, solgte det kinesiske firma Alibaba varer for 213,5 milliarder renminbi (202,8 mia. kr.). Det er ca. 10 pct. af Danmarks samlede årlige BNP som én kinesisk virksomhed omsatte for på blot én dag. Den slags tal er ganske fascinerende og når man påtænker, at salget betyder der skal afsendes en millard pakker til de glade online-shoppere så understreger det omfanget af omsætningen. På spørgsmålet om stigningen i omsætningen på 27 pct. i forhold til Singles Day i 2017 er et udtryk for et kraftigt tiltagende privatforbrug, så er svaret knap så begejstrende – et nej.

Næsten helt ironisk havde Alibabas CEO Jack Ma fredag den 2. november annonceret, at man sænker sine forventninger til resultatet for det indeværende regnskabsår, der slutter den 31. marts. Tiderne kan få skyld for meget men ikke desto trods er det netop den øjeblikkelige tendes til usikkerhed blandt de kinesiske forbrugere som Alibaba henviser til. Og ganske rigtigt mener jeg, at der har været forskellige indikationer om det samme, dog stadig i en økonomi med høje vækstrater.

Udviklingen i detailsalget er dog svært at følge helt præcist grundet det gigantiske skift i forbrugernes købsadfærd. Detailomsætningen via online platfome udgør nu formantlig omkring 28 pct. af detailsalget i Kina. Som grafik et viser så forbruger kineserne i gnnemsnit nu næsten 20 pct. af deres indkomst på online indkøb, hvilket er verdensrekord. Ser man på det absolute forbrugte beløb pr. år er de kinesiske forbrugere på femtepladsen i verden, og dermed på linje med Frankrig og Australien. En del af konklusionen på successen hos online handelsplatforme er netop bevægelsen fra almindeligt forbrug i buikkerne til at forbruge via en smartphone. Det samlede detailsalg har i en årrække udvist en stigning på 10 pct. årligt, hvilket er meget. Til den historie hører dog, at oprindeligt var privatforbruget på et ekstremt lavt niveau målt i absolutte renminbi, ellers dollars om man vil. Derfor skal stigningstakterne fortsat være store, men i oktober var stigningen overraskende lav (grafik 2).

Jeg mener, at der længe har været en ansats til en tilbageholdhed blandt kinesiske forbrugere, som man også argumenterer hos Alibaba, dog er diskussionen ikke om der en stigningstakt, men om den er så stor som forventet. Stigningstakten i oktober manglede faktisk et halvt procentpoint. Blandt andet har bilsalget i Kina længe peget i den retning og i år falder bilsalget endda for første gang i næsten 30 år. Der er flere årsager som f.eks. et bortfald af subsidier, men jeg betragter en svagere forbrugslyst som den væsentligste grund. Det kan synes som et kinesisk problem, men investorer i bredere forstand kunne få interesse for udviklingen da Kina længst er verdens største bilmarked med 29 mio. solgte biler sidste år, hvoraf 62 pct. var udenlandske biler – til sammenligning blev der solgt 19 mio. biler i USA i 2017.

Den kinesiske regering brugte lang tid på at få den nyligt gennemførte skattereform igennem, der netop er tiltænkt at øge privatforbruget i middelklassen. Skattereformen sænker indkomstskatten med op til otte procentpoint, hvilket er betragteligt, også set i forhold til andre  skattereformer rundt om i verden. Hvornår forbrugslysten stiger grundet den højere disponible indkomst er et godt spørgsmål, men selv er jeg spændt på ferieugen i februar i forbindelse med det kinisiske nytår.

Måske der sågar er flere skattelettelser på vej til virksomheder, samt eventuelt private. Her vil kendere holde øje med et møde blandt Kinas toppolitikkere og embedsmænd i ”Central Economic Work Conference”, hvilket er et lukket møde der formentlig finder sted i december.

Det er ikke usædvanligt, at når man betragter den kinesiske økonomi så er der modsatrettedde kræfter, eller ubalancer forskellige steder. I disse år gælder gælder det for stort set alle økonomier rundt om i verden men i de fleste perioder gennem de sidste 30 år har det været tilfældet for Kinas økonomi. Det udtrykker det evige skisma, at nogle udviklinger i Kina virker bekymrende men til næste år er det hele meget større og man er nød til at deltage i væksten. Jeg forventer heller ikke, at der inden for de næste 30 år vil opnås en perfekt balance i Kinas økonomi. Derfor vil det fortsat være nødvendigt at beskæftige sig aktuelle og vigtige udviklinger.

Lige nu vurderer jeg, at privatforbruget er af stor betydning for udviklingen i Kinas økonomi, og derfor giver jeg det ekstra opmærksomhed.

Et øget privatforbrug er et bærende element i den indenlandske udvikling af økonomien og desuden skal det bidrage til at mindske afhængigheden af eksporten yderligere. Det overordnede spørgsmål er ikke om privatforbruget stiger men om det stiger nok til at holde Kinas BNP-vækst fast på ca. 6,5 pct. ? Jeg mener, at pt. er det ikke tilfældet.

Meget fornuftigt forsøger Kinas regering at få mindsket det samlede indenlandske gældsbjerg, hvilket ikke kan undgå at påvirke væksten negativt. Modtrækket, er som nævnt, at sænke skatterne for at styrke husholdningernes købelyst, men længe har vi kunnet mærke en form for tilbageholdenhed, f.eks. inden for bilsalget. Dette har været grunden til, at jeg gennem længere tid har argumenteret, at BNP-væksten kan falde til seks pct. hurtigere end forventet.

Finansmarkedet reagerer altid meget negativt på svage meldinger fra Kina og det inddrager jeg i min vurdering, men min holdning er dog, at mange negative nyheder fra Kina allerede er indregnet i finansmarkedet, endda for mange. Dette skal man hele tiden holde op i mod, at om 12 måneder er alle tallene endnu større og profitable virksomheder har vokset sig endnu større – derfor mener jeg, at den samlede vurdering af Kina som investeringsdestination stadig er overvejende positiv.

Jævnfør den ”Code of conduct” som Lundgreen’s Capital har i forbindelse med at skrive et indlæg, eller en artikel, så skal vi gøre opmærksom på hvis firmaet selv eller associerede juridiske personer ejer aktier i firmaer som omtales. Dette er tilfældet med Alibaba, dog bekræftes det, at dette ikke har nogen betydning for artiklens indhold eller konklusioner.

Klik her for modtage vores “Økonomisk Spotlight” og læs vores vurderinger af finansmarkedet ligesom tusinder af andre gør rundt om i verden.

Leave a Reply