DEUK
contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

Nyt spændende år venter i valutamarkedet

Nyt spændende år venter i valutamarkedet

///
Comment0
/
Categories

Teaser: Året der snart er gået, har budt på et par voldsomme valutakriser og generel modvind i mange Emerging Markets lande. Derfor husker jeg blandt året for disse store bevægelser, men også for den hastighed hvormed de opstod og udviklede sig.

Men på trods af flere særligt volatile perioder i valutamarkedet har dollarens udsving været inden for det rimelige. Som grafik et viser så faldt dollaren signifikant sidste år (2017), hvilket dog ikke betyder, at året huskes som særligt volatilt. Det skyldes ofte, at udviklingen har været kontinuerlig og uden store spring i kurserne. Samtidig var der positive afkast i mange aktivklasser og derfor var 2017 ikke noget kriseår for investorer rundt om i verden på trods af, at dollaren tabte så meget som den gjorde, men i år er det anderledes.

I min vurdering betyder hastigheden i udviklingen af en valutakrise meget, da jeg tager det som en slags krisefrygt, og den finansielle verden er blevet mere bekymret for ”kriser” og risikoen for samme. Dette fænomen forventer jeg fortsætter i 2019, hvor jeg er meget opmærksom på om det fortsat blot vil ramme enkeltlande, eller om en krisestemning i valutamarkedet kunne spredes mere end det er sket i år.

Som grafik to viser så blev to lande, Argentina og Tyrkiet, rigtigt ramt af en valuta- og økonomisk krise i år. Fordi kalenderen om ca. en uge siger ”2019” så er krisen ikke overstået for de to lande, tværtimod bliver den ved, og måske endda forværret de næste par år. Netop dette er en ændring i forhold til, hvad mange lande tidligere har oplevet, og når et land nu falder i det økonomisk sorte hul så bliver det meget sværere at komme op igen end det tidligere har været.

Den globale BNP-vækst er aftagende igen, og samtidig ændres BNP-vækst til at være indenlandsk orienteret med fokus på investeringer i infrastruktur og udbygning af den sociale velfærd. Dermed bliver det vanskeligere at eksportere sig ud af en økonomisk krise. Som grafikken viser er dollaren steget med næsten 100 pct. over for argentinske pesos i år. Men i en verden der præges af handelsbarrierer, der bliver resultatet blot en indenlandsk fatal økonomisk situation og ikke en stærk stigning i eksporten. Både Tyrkiet og Argentina har dog oplevet en højere eksport i andet halvår i år, hvor noget tyder på, at specielt Tyrkiet har præsteret at sælge flere varer grundet landets kraftige devaluering. Men for begge landes vedkomne gælder, at den fremgang i eksporten der måtte være langt fra kan kompensere for den økonomiske nedtur der finder sted. Dette er to fremtrædende eksempler som meget hurtigt udviklede sig i år men, hvor genopretningen af økonomien i begge lande vil tage lang tid. Det er min vurdering, at netop dette fænomen vil gøre sig gældende en årrække fremover og 2019 kunne meget vel byde på lignende oplevelser.

I den anledning tænker mange formentlig mest på Emerging Markets lande, hvilket også er nærliggende, specielt hvis den amerikanske rente fortsat stiger. I den seneste tale som Jerome Powell, fra den amerikanske centralbank, holdt indikerede han, at rentestigningerne til næste år bliver mere graduerede, men omvendt så kommer de. Min argumentation er dog stadig, at USA’s økonomi forbliver stærk så langt som man kan se ind i 2019, og derfor kommer der flere rentestigninger end finansmarkederne er forberedt på. Da USA’s centralbank også fortsat skal stramme likviditeten så vil denne monetære cocktail også i 2019 være en belastning for visse Emerging Markets lande.

Til mit hovedscenarie hører også stadig, at der kommer flere dårlige overskrifter om Kinas indenlandske vækst og forleden trådte centralbankchefen i Indien tilbage efter lang tids uenighed med regeringen – det sidste er særdeles bekymrende. I Brasilien vil den nye regering ændre landets økonomiske retning fuldstændigt, hvilket samlet set åbner op for en urolig start på 2019 for Emerging Markets valutaer. Til det scenarie hører dog også, at jeg lige nu forventer der dermed opstår ganske fornuftige muligheder for investorer, der ønsker at øge allokeringen til Emerging Markets lande.

Det kan naturligvis kun være usagt om der i 2019 bliver en gentagelse af grafik to men vedrørende hovedvalutaerne er det ikke utænkeligt. Dollaren vurderer jeg fortsat vil profitere af det beskrevne rentescenarie, hvilket vil understøtte en stabil stigning med det samme plus på ca. fem pct. over for de øvrige store valutaer i det kommende år. Forventningen om den ret rolige udvikling i dollarkursen er samtidig et udtryk for, at jeg er mindre bekymret for en global økonomisk krise. I stedet opfatter jeg stadig den globale økonomi som ganske robust.

Blandt de store økonomiske zoner der findes de bedste forudsætninger for volatilitet i Europa. Det er med Storbritannien suverænt i spidsen, hvor den indenlandske politiske udvikling bidrager med maksimal spænding. Når der findes en løsning er det, også her, min fortsatte holdning, at der opstår købsmuligheder for investorer men det kræver, at der vedtages en endegyldig retning.

I Eurozonen vokser presset på de fleste økonomier tydeligvis men dermed ikke sagt, at der venter en recession forude. Dog er det min forventning, at mængden af dårlige nyheder fra nogle lande i Eurozonen vil stige og det indeholder en risiko for større kursudsving, hvor en forværret økonomisk situation i Italien er det mest nærliggende. Bliver det den dominerende udvikling i det kommende år betyder det, at den samlede kursbevægelse i EUR/USD, og dermed også USD/DKK, meget vel kan blive på 10 pct. – i dollarens favør.

Lundgreen’s Capital rådgiver formuende kunder, virksomheder og kommuner i ind- og udland. Firmaet er repræsenteret i Danmark og Kina. Lundgreen’s Capital driver desuden investeringsforeningen Lundgreen’s China Fund, som investerer i kinesiske aktier og obligationer. Omtales et selskab, som Lundgreens China Fund har investeret i, vil dette fremgå tydeligt af klummen.

Klik her for modtage vores “Økonomisk Spotlight” og læs vores vurderinger af finansmarkedet ligesom tusinder af andre gør rundt om i verden.

Leave a Reply