DEUK
contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

Middelklassen slår hightech II

Middelklassen slår hightech II

///
Comment0
/
Categories

Teaser: En global langfristet udvikling, eller mega trend, ser ud til at have accelereret gennem 2018 og hastigheden virker til at fastholdes, hvilket åbner muligheder.

De seneste år har jeg blandt mange investorer oplevet det som jeg kalder ”Tesla syndromet”, hvor der har været en udpræget appetit på hightech og såkaldt innovative virksomheder. Den intensive søgning efter nye investeringer er naturligvis sund, og det skal der være plads til. Men risikoen er, at fokus bliver for centreret på nye produkter, hvor andre basale udviklinger tilsidesættes og der har været en tendens til, at investorer har forelsket sig i nogle bestemte smarte produkter.

Forventningen har været, at nye teknologier og koncepter skulle give den globale vækst et nyt skub opad – eller i det mindste skulle det blive tilfældet i USA, men det sker ikke. I stedet har f.eks. Tesla leveret et overskud i blot to kvartaler i virksomhedens levetid og det er langt fra sikkert, at det bliver Tesla som kommer med den vindende batteriteknologi, men bilen er smart, ingen tvivl om det.

Investorernes stigende forventninger er lig med højere aktiekurser, hvilket er helt normalt, men 2018 var netop året, hvor forventningerne til hightech og innovation ikke blev indfriet, og 2019 bliver nødvendigvis heller ikke husket som det år, hvor forventningerne indfries.

Grafik et viser udviklingen i markedsværdien for Apple koncernen gennem de seneste 12 måneder, og det er ikke kun et svagere salg i Kina der berører selskabets værdi. Mange andre selskaber har oplevet samme sving i værdien, hvilket jeg blot tager som et udtryk for, at investorerne er blevet mere realistiske om, hvor hurtigt og hvornår ny teknologi kan omsættes til indtjening og udbytte til aktionærerne. Min forventning er derfor, at investorerne en rum tid fremover vil have mere nuancerede forventninger til afkastene inden for disse sektorer, men i andre sektorer og geografiske områder vokser mulighederne.

Grafik to viser blandt andet, hvorledes OECD tilbage i 2012 forventede, at størrelsen på den globale middelklasse ville udvikle sig frem til 2030. I 2009 tilhørte 1,8 milliarder personer på kloden middelklassen målt på indkomst. OECD forudså dengang, at tallet i 2020 ville være vokset til 3,2 milliarder og 4,9 milliarder i år 2030.

Men 2018 bød på en udvikling som vil fremme de strategiske investeringsmuligheder der rækker langt ind i 20’erne, altså 2020 til 2030. De fleste opgørelser tyder på, at sidste år kom der så mange nye mennesker i middelklassen rundt om på kloden, at over halvdelen af jordens befolkning nu indtægtsmæssigt er i middelklassen. I grafikken er det markeret som et gennemsnit af forskellige analyser, hvor de samme analyser peger på, at middelklassen runder 5 mia. mennesker allerede i 2028, og ikke som tidligere forventet i 2030 – når man påtænker, hvor stort et tandhjul det er som drejer, så er denne udvikling altså ganske hastig.

Væksten i middelklassen sker stort set udelukkende i Asien, hvilket er bemærkelsesværdigt. Den udvikling sker hver eneste dag og jeg vil argumentere, at det er den vigtigste globale udvikling langt ind i de kommende 20’ere. Men denne udvikling har tabt fokus i finansmarkedet gennem de sidste par år. Tilvæksten i middelklassen flytter endnu mere økonomisk vækst til Asien og man skulle forvente, at den udvikling afstedkommer en efterspørgsel efter produkter af stigende kvalitet, hvilket dog fortsat ikke er mit primære scenario.

Mit hovedscenarie forbliver, at den globale økonomi vil befinde sig i en evig ”disruptive” udvikling, eller tilstand. Årsagen er, at mange mennesker der opnår at skabe en indtægtsstigning således, at man tilhører middelklassen, ikke oplever samme forøgelse af indkomsten fremadrettet, og dermed forbliver indtægtsniveauet i den lave middelklasse. Konsekvensen er, at der forbliver et vedvarende prispres på mange produkter og services for at tilpasse priserne til middelklassens købekraft.

Jeg argumenterer, at købekraften af denne grund centreres mod de billigste produkter på markedet, og altså ikke højteknologiske og / eller innovative produkter. For den enkelte virksomhed vil det være innovation at skabe et ”disruptive” produkt der skaber en billigere løsning for middelklassen. Den pågældende virksomhed kan derfor opleve en stærkt stigende omsætning, men makroøkonomisk vil det virke ”disruptive”. Min vurdering er, at det vil omfatte mange produkter som f.eks. også langvarige forbrugsgoder, men der vil samtidig være en voksende efterspørgsel og derfor er historien så interessant. Den virker blot ret kedelig set i forhold til Tesla, Apple etc. men jeg har beskæftiget mig med udviklingen længe, hvilket forklarer romertallet ”II” i overskriften, og jeg vurderer forsat, at udviklingen åbner for mange investeringsmuligheder. Specielt efter det store udsalg i Emerging Markets aktier gennem det seneste år, er det min vurdering, at 2019 til gengæld byder på gode muligheder for at positionere sig i de ”kedelige” sektorer.

Jeg er tilhænger af udvikling, innovation og kreativitet fordi det er spændende og åbner muligheder. Derfor har investeringer i innovative virksomheder sin berettigelse, men det er, som nævnt, langt fra den stærkeste kraft i den globale økonomi. Langt den betydeligste kraft er behovet for så billige produkter som muligt, og derfor argumenterer jeg blandt andet for den evigt ”disruptive” udvikling på mange forbrugsgoder. Jeg kan udmærket forestille mig, at mange flere produkter bliver givet gratis væk mod en kundebinding, indtægter fra gebyrer, reklamer eller salg af tilknyttede produkter.

Et fortsat stigende antal tjenesteydelser og salg af produkter til private vil ske på tværs af landegrænser, og derfor kan globale virksomheder, der i forvejen selv er prispressere, ligefrem få en ekstra fordel af en vedvarende ”disruption” – men vigtigst af alt er, at vores fantasi om de næste års globale økonomiske udvikling bliver sat på en prøve….

Klik her for modtage vores “Økonomisk Spotlight” og læs vores vurderinger af finansmarkedet ligesom tusinder af andre gør rundt om i verden.

Leave a Reply