DEUK
contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

Fortsat stigende risici i Emerging Markets

Fortsat stigende risici i Emerging Markets

///
Comment0
/
Categories

Teaser: I årets første 10 måneder har investeringer i Emerging Markets generelt været en tabsgivende oplevelse, men de fleste gange vender et marked som bekendt dog i dette tilfælde kræver det endnu nogle måneders tålmodighed – og risikovillighed.

Den argentinske peso har tabt halvdelen af sin værdi overfor dollaren, den sydafrikanske rand mærkede presset i løbet af året og det økonomiske jorskælv ramte med tydelighed Tyrkiet, hvilket indtil videre har betydet 25 pct. rabat på landets valuta. Et andet eksempel ser man i grafik et, hvor Filippinerne var et at de lande der ”glemte” at hæve renten da USA påbegyndte dette. Men investorerne steg ud af det filippinske obligationsmarked, og da landets centralbank blev nød til at hæve renten ret agressivt omkring august så ramte det først rigtigt obligationsmarkedet. Men ud fra dette meget tidlige tilbageblik på året, hvad er så iøjenefaldende?

Ganske rigtigt er USA den store ingrediens i cocktailen grundet renteforhøjelserne, men set i et globalt perspektiv, og med al respekt for de pågældende lande, så er det mindre økonomier der alligevel trak store overskrifter og rystede Emerging Markets investorer. Renteudviklingen i USA og den generelle nervøsitet har for mig betydet, at jeg gennem hele året har vurderet risikoen ved investeringer i Emerging Markets som værende stigende. Men hvad nu hvis bølgerne pludseligt bliver endnu større og ikke mindre i de store Emerging Markets lande som f.eks. Brasilien, Indien og Kina?

Ganske rigtigt er Kina blevet jaget af Trump med en importtold, som vil påvirke BNP-væksten i en vis grad, og aktiemarkedet har derfor allerede godt og vel indregnet alle ubehageligheder. Alligevel skal man ikke undervurdere, at den kinesiske regering fortsætter arbejdet med at få nedbragt den samlede gæld i landet. Det vil virke opbremsende for væksten, hvilket jeg anser som sundt sålænge opbremsningen skyldes gældsafvikling. Modsvaret er den store skattereform som er gennemført i år, hvilket også er sundt, men min umiddelbare vurdering er, at det ikke kan opveje opbremsningen der har sammenhæng med nedbringelsen af gældsbjerget. Alt i alt kan Kinas BNP-vækst derfor falde til 6 pct. hurtigere end forventet. Jeg vil ikke være bekymret over udviklingen, men hele verden lider af en ”Kinafrygt”, hvor hver enkelt negative nyhed bliver modtaget som om Kina er ved at gå under – men jeg vil ikke underkende, at et pludseligt fald i væksten kan komme på et meget uheldigt tidspunkt, hvis der er et sammenfald med udfordrende meldinger fra andre Emerging Markets økonomier.

En helt anderledes og dyb bekymring er den splid der er mellem regeringen i Indien og landets centralbank Reserve Bank of India. Hvis man har, eller ønsker, Emerging Markets eksponering i sin portefølje mener jeg, at striden er værd at ofre opmærksomhed på. Den meget korte version er, at regeringen forsøger, at øge kontrollen over centralbanken og man skal huske, at det samme fik de sidste udenlandske investorer til at forlade Tyrkiet tidligere i år. Netop Indien har behov for en kapitalindstrømning grundet landets notoriske underskud, og indtil videre holder det indiske obligationsmarked dog nogenlunde stand (grafik et) men tilgengæld har dollar baserede investorer tabt 15 pct. på valutaen så vidt i år som grafik to viser…

I Brasilien har man lige valgt en ny præsident og dermed også fået en ny regering. Der er ingen tvivl om, at  Emerging Markets investorer vil lære navnet Paulo Guedes at kende, eftersom det er Brasiliens nye finansminister. Han er stærkt inspireret af Milton Friedman med en liberal tilgang til samhandel og økonomi som helhed. I forhold til den tidligere regerings politik er det den diamentrale modsætning, men uagtet om reformer betragtes som gode eller dårlige så kan de give turbulens i en periode.

Vigtigt ved investeringer i Emerging Markets er valutarisikoen, hvor den gode nyhed efter de store valutakurstab i år er, at bunden er kommet nærmere. Jeg har set på en del kvantitative modeller der sågar siger, at Emerging Markets valutaer er særdeles billige pt. Nogle udtrykker det som et lavpunkt gennem årtier og andre som, at markedet nu er to standardardafvigelser væk fra medianen, hvilket er ekstremt meget.  Modellerne er jeg delvist enige i, men ikke helt så optimistisk fordi de ramte økonomier også får det hårdt de kommende år. Desuden forsætter den pengepolitiske stramning i USA 18 til 24 måneder endnu og der bliver mindre global vækst til at hjælpe en ramt Emerging Markets økonomi på fode igen.

Det hele kan lyde meget alvorligt, og jeg mener ikke, at man skal tage for let på risikoen men der kommer lysere tider. Lige nu nedjusteres en del makroøkonomiske vækstprognoser, men jeg vurderer, at dette er indregnet i finansmarkederne. Helt grundlæggende mener jeg heller ikke, at bundproppen er ved at gå ud af verdensøkonmien for havde det været risikoen, så var det sket for ca. 12 måneder siden da Trump truede nærmest hele verden med handelskrig.

De Emerging Markets lande der blev hårdest ramt i år vil også forblive økonmisk vingeskudte i 2019, hvilket er én grund til, at jeg har vurderet, at uroen om Emerging Markets lande kan trække længere ud denne gang. Samtidig mener jeg, at specielt Emerging Markets landene, kommer til at mærke pengepolitikkens kølighed endnu en gang i første kvartal næste år når der for alvor kommer fokus på, hvor mange renteforhøjelser USA vil begave finansmarkedet med i 2019.

Siden starten af dette år har det været mit overordede billede, at i første kvartal 2019 er det igen tiden til at øge eksponeringen i Emerging Markets. Som bekendt er timing i finansmarkedet blandt det vigtigste, og det sværeste, men lige nu fastholder jeg vurderingen. Udviklingen i Indien, samt eventuelt i Brasilien er kommet til de seneste par måneder, og bliver det til voksende udfordringer vurderer jeg det sker indenfor de nærmeste måneder. Alt i alt vurderer jeg, at risikoen for Emerging Markets stadig er stigende, med udsigt til yderligere fald, men tidspunktet for at øge eksponeringen er fortsat første kvartal 2019.

Leave a Reply