DEUK
contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

Finansmarkedet i frygt, men for hvad?

Finansmarkedet i frygt, men for hvad?

///
Comment0
/
Categories

Teaser: Frygten stiger i øjeblikket i finansmarkederne, hvilket kan drive markederne et stykke tid men globalt betragtet er frygten overdrevet.

Fed’s kraftige kursændring i forhold til renten har naturligvis fremtvunget ændringer i min vurdering af flere udviklinger i finansmarkedet i år. Men jeg vil hævde, at det netop er beslutningen om at stoppe renteforhøjelserne der har en betydning og ikke, at Fed nu forventer, at BNP-væksten i USA i år bliver 2,1 pct. mod de 2,3 pct. man forventede ved årets start. Ganske rigtigt er det relativt hurtigt, at man sænker skønnet igen og det udtrykker klart, at modvinden for økonomien er større end man hidtil har vurderet.

Den hurtige nedjustering i vækstskønnet indikerer, efter min mening, en forhøjet risiko for, at vækstforventningerne kan blive nedvurderet igen. At det medfører en vis korrektur i f.eks. aktiemarkederne er rimeligt nok, men den stigende frygt som finansmarkederne har udvist på det seneste minder mig om det gode gamle udsagn om, at det eneste jeg frygter er frygten.

Hvad mener jeg nu med det? At forventningen til den amerikanske BNP-vækst sænkes fra lige over to pct. til lige under, spiller efter min mening en mindre rolle. I august og september sidste år var det store samtaleemne om USA ’s økonomi ville gå i recession i år eller til næste år. Selvom Den Internationale Valutafond (IMF) for nyligt også sænkede forventningen til væksten i USA, så argumenterer IMF, at vækstraten i verdens største økonomi sågar stiger en anelse til næste år. Det burde langt fra være nok til at skabe frygt i det amerikanske aktiemarked, men den er der lige nu – frygten.

Og i frygtscenariet fremdrages netop grafik et med rentekurven på amerikansk statsgæld, der nu er inverteret fem til syv år frem. Dermed er renten på en obligation med en længere løbetid lavere end renten på obligationer med en kortere løbetid, hvilket f.eks. kan skyldes, at investorerne forventer en faldende inflation. En lavere inflation kan være et udtryk for lavere økonomisk aktivitet i fremtiden, og som mange peger på, at når rentekurven har været invers tidligere så er den situation kommet forud for en økonomisk recession i USA.

Jeg vil hævde, at den inverse rentekurve er opstået fordi Fed’s signifikante kursveksel i forhold til rentepolitikken også tog obligationsmarkedet på sengen, og derfor rykkede investorerne længere ud på rentekurven. Der er ikke udsigt til kursfald i obligationsmarkedet når Fed ikke længere vil hæve renten og, hvis samtidig inflationen er aftagende så er det en god grund til at købe obligationer med længere løbetid. Dermed siger jeg også helt klart, at jeg ikke betragter den inverse rentekurve som et varsel om en recession. Desuden virker en recession for langt væk fra det mest sandsynlige scenarie, når man betragter væksten i USA, både den øjeblikkelige og den forventede.

Lige nu frygter jeg mest det tendentielle negative momentum i aktiemarkederne, som er et andet udtryk for frygten, hvor alle er bange for ikke at få solgt ud af beholdningen før naboen. Men den reelle grund til at sælge mener jeg er diffus for allerede sidste år begyndte virksomhedernes indtjening at komme under pres, hvilket der naturligvis skal korrigeres for i aktiekursen, som jo også skete.

Hvor meget aktieinvestorer generelt forventer at få i afkast i det amerikanske aktiemarked de næste år er uklart, men min forventning er omkring fem pct. de næste 10 år frem. Hvor mange der har indregnet dette mere beskedne syn på afkast ved jeg ikke, men jeg er ikke alene, og dermed sagt, så er der allerede taget en del forventninger ud af aktiekurserne. Desuden faldt mange aktiemarkeder ganske pænt sidste år, og derfor mener jeg ikke, at man skal øge sin frygt, nærmere tværtimod.

De udviklinger som jeg mener man skal frygte er heller ikke nye, men i den øjeblikkelige situation bidrager alle negative meldinger naturligvis til frygtscenariet. En bekymrende udvikling er fortsat det dårlige politiske håndværk, hvor Storbritannien pt. er et paradeeksempe,l men reelt er hele Europa præget af en manglende økonomisk reformvilje. I min optik bidrager det til det man virkelig skal frygte, at det kraftige fald i væksten som Europa i øjeblikket oplever, er nedturen mod et kommende tiår til en japansk situation med det der ligner evig økonomisk stilstand.

Grafik to viser med al tydelighed faldet i Eurozonens industriproduktion, dog er trøsten, at udviklingen i januar ikke var så negativ som forventet. Den samlede, og langfristede, økonomiske udvikling i Europa mener jeg man skal frygte, hvilket Fed også gør opmærksom på. Omvendt mener jeg ikke, at det er noget nyt, dog vil det fortsat være årsagen til at investorer søger andre steder hen.

Den europæiske negative udvikling har været undervejs længe, men andre steder i verden er den økonomiske vækst ganske robust, hvilket jeg også mener, at den er i USA om end på et lavere niveau end de sidste par år.

Desuden er det min holdning, at havde den globale vækst og økonomi været sårbar, så havde vi for længst oplevet et nyt styrtdyk i privatforbruget og væksten når man påtænker hvilken stress økonomierne bliver udsat for. I disse år opstår stress f.eks. ved Trumps handelskrige, Brexit etc. Jeg betragter sågar dette som særligt stressfuldt for den globale økonomi, men trods disse stressfaktorer forbliver væksten robust i mange regioner uden for Europa.

På den globale økonomis vegne har jeg aldrig været superoptimist siden den globale finanskrise, men jeg mener dog ikke, at den nuværende frygt kan begrundes med ret mange rationelle argumenter. Dog er jeg naturligvis opmærksom på det øjeblikkelige momentum i finansmarkederne, og det leder tilbage til, at det eneste jeg frygter, er frygten – og her mener jeg, at Fed har bidraget til at gøre frygten større end nødvendigt, for centralbanken kunne roligt fortsat have hævet renten uden at skabe frygt.

Klik her for modtage vores “Økonomisk Spotlight” og læs vores vurderinger af finansmarkedet ligesom tusinder af andre gør rundt om i verden.

Leave a Reply