DEUK
contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

Den tyske Bundesbank er optimistisk

Den tyske Bundesbank er optimistisk

///
Comment0
/
Categories

Teaser: Lige før jul offentliggjorde den tyske centralbank sin månedsrapport, hvor man ser lyst på tysk økonomi flere år frem – men det var ikke nok til at berolige finansmarkedet.

Mandag den 17. december udsendte den tyske centralbank Bundesbank sin månedsrapport. For et noget depressivt finansmarked op til jul burde analyserne fra centralbanken have været en optimistisk julegave. Det særligt interessante ved denne månedsrapport er, at Bundesbank giver et bud på væksten i Tyskland helt frem til 2021. Skulle centralbanken få ret, så er det tid til at få købt nogle europæiske aktier og i det hele taget få opgradueret troen på Eurozonens økonomiske fremtid.

Som grafik et viser så forudser Bundesbank, at BNP-væksten stiger frem til 2020, hvorefter vækstraten falder tilbage i 2021. Det er en ufattelig interessant analyse når man påtænker, at en recession i USA i 2020 er et stigende samtaleemne i finansmarkedet. Desuden kæmper Italien for at holde sig oppe på en nulvækst, Frankrig står stadig i stampe og spansk økonomi er mindre spændstig end for 12 måneder siden. Forventningen fra Bundesbank virker derfor særligt optimistisk, men analyserne fra Bundesbank inddrager jeg altid i mine egne vurderinger fordi det er absolut indsigtsfulde og dygtige mennesker som arbejder i centralbankens økonomiske analyseafdeling.

Bundesbank vurderer, at væksten frem mod årsafslutningen i 2018 skulle stige grundet fornyet fremgang for automobilindustrien. Hen over sommeren sidste år faldt produktionen grundet usikkerhed om emissionsbegrænsninger for dieseldrevne biler. Hos Bundesbank havde man en forventning om en afklaring vedrørende dieselbilernes udstødning. Man nævner dog selv, at kun efterspørgslen fra udlandet er steget, hvor det indenlandske køb af nye biler stadig halter.

Dem der følger de tyske nyheder har eventuelt noteret sig, at kampen om, eller imod, dieselbilerne nærmere har udviklet sig til en slags meningernes krigsskueplads, og altså langt fra den afklaring som Bundesbank forudsætter.

En anden udfordring for Bundesbanks forventning til BNP-væksten er det nedadgående momentum i væksten som 2018 sluttede af med. Alle tyske økonomiske institutter sænkede i andet halvår af 2018 vækstskønnet for Tyskland, hvor Bundesbank også selv reducerede forventningen til BNP-væksten fra tidligere 2,0 pct. til nu 1,5 pct. Der er samtidig ingen tvivl om, at der pt. er en øget modvind i den globale økonomi. Derfor åbnes 2019 op med modvind samtidig med, at væksten overordnet har et faldende momentum som nedjusteringerne i væksten indikerer. Men som Bundesbank fremhæver, så bliver et nyt positivt element for væksten i 2019 en mere ekspansiv finanspolitik som den nuværende regeringskoalition oprindeligt vedtog i deres regeringsprogram. Jeg er helt enig i, at dette kommer til at virke som en stabiliserende faktor men samlet argumenterer jeg for, at fremgangen bliver på et lavere niveau end Bundesbanks forventninger.

Forventningen om en stigende BNP-vækst i år og til næste år er særdeles spændende og Bundesbank bruger ligefrem udtrykket ”fortsat højkonjunktur”, hvilket føles helt behageligt i disse tider. I argumentationen henviser man til en global stabil økonomisk situation, hvor jeg mener der kommer flere problemer specielt lige op ad Tyskland såsom i Italien, Frankrig og Spanien.

Også på den længere horisont mener Bundesbank, at den ekspansive finanspolitik bidrager positivt til væksten, og man skal huske, at Tyskland reelt set har mere tørt finanspolitisk krudt, hvis væksten bliver for lav.

Som grafik to viser, så er fremgangen i nettolønnen efter skat stigende, hvilket betyder, at husholdningernes forbrugsmuligheder øges. Lige nu er arbejdsmarkedet så robust, at denne udvikling også vil vare ved en rum tid fremover. Om det stadig er tilfældet om tre år er et godt spørgsmål men det er en positiv effekt lige nu og på mellemlang sigt.

Hvis man ser på komponenterne i den forventede BNP-vækst, så indeholder tallet for 2020 præcis en såkaldt basiseffekt på 0,4 procentpoint (f.eks. en kalendereffekt). Man kan hævde, at væksten har fundet sted, men de fleste vil nok opfatte væksten som stabil i stedet for tiltagende – hvor jeg også her er enig, men igen på et mere beskedent niveau.

Jeg ville ønske, at Bundesbank får ret i deres positive forudsigelser, men som indikeret et par gange så forbliver jeg mindre optimistisk end den yderst respektable tyske centralbank. Argumenterne i månedsrapporten er jeg, som sådan, ikke uenig i men jeg vægter dem anderledes og desuden tillægger jeg den øjeblikkelige modvind større vægt.

Det illustreres ganske godt af den profit warning som det amerikanske firma FedEx udsendte tirsdag før jul. Firmaet er et af de globalt førende inden for pakketransport samt lignende forsendelser og her var meddelelsen, at den globale varehandel ikke viser den forventede fremdrift, hvilket dog ikke er lig med en negativ udvikling. FedEx beskriver fortsat markedet i USA som robust, mens Europa er mærkbart svagere.

Min egen vurdering af den globale økonomi, og specielt Eurozonen, har længe været mere beskeden end hvad der var indregnet i finansmarkedet. Da min vurdering er relativt uændret, virker den dog pludselig næsten optimistisk, men det er ikke Bundesbanks optimisme som jeg deler.

USA mener jeg fortsat vil udvise en fornuftig BNP-vækst, hvor den nyligt opståede diskussion om en recession i 2020 er overdrevet, dog vil den øjeblikkelige vækstrate aftage på et tidspunkt.

Eurozonen betragter jeg uændret væsentligt mere skeptisk. BNP-væksten i Tyskland skal fremadrettet genereres mere af indenlandsk økonomisk vækst. Det er ikke første gang i historien, at Tyskland skal være den stabiliserende økonomiske faktor i Europa, og nu udpræget i Eurozonen. Samlet set vil Tyskland bidrage til, at Eurozonen ikke ender i en recession, hvilket er godt og kan holde humøret oppe på en optimist. Men væksten i Tyskland bliver ikke så stærk, at den afholder den samlede økonomiske udvikling i Eurozonen fra at gå i noget der ligner stilstand en årrække frem.

Klik her for modtage vores “Økonomisk Spotlight” og læs vores vurderinger af finansmarkedet ligesom tusinder af andre gør rundt om i verden.

Leave a Reply